Select Page

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อัญเชิญดอกไม้พระราชทาน จำนวน 2 แจกัน และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน จำนวน 2 ตะกร้า เพื่อนำไปมอบให้แก่ สมาชิก อส.ชุดคุ้มครองตำบล ที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 นาย จากเหตุการณ์คนร้ายเข้าโจมตีฐาน ชคต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบเงินเยียวยา ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น จำนวน 2 รายๆ ละ 10,000 บาท
แก่ อส.ท.ซาบรี ยะโก๊ะ และ อส.อ.มนัส ซำเซ็ง ซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

ในการนี้ นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน/ผอ.ศปก.อ.สุคิริน ได้มอบหมายให้
นายวิชาญ ปิยารัมย์ ปลัดอำเภอสุคิริน ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
และคณะ ในการอัญเชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทานเพื่อมอบเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ