Select Page

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายโอฬาร บิลสัน นอ./ผอ.ศปก.อ.ยะหริ่ง พร้อมด้วยนายฮาฟีซี ดอเลาะ ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยา นางสาวนูรียะ โตะนิ เจ้าหน้าที่ปกครองและนางสาวยัสมิน วามะ เจ้าหน้าที่เยียวยา ได้มอบเช็คเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (กรณีปรับระดับอาการบาดเจ็บ) ณ ห้องนายอำเภอ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ ราย
จากเหตุการณ์คนร้ายลอบยิง เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นเหตุให้นายพิชัย เสือแสง (ผอ.โรงเรียนบ้านดูซงปาแย) เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และกระสุนปืนส่วนหนึ่งพลาดถูกนางสาวฮาดีปะ สะนิ อายุ ๕๔ ปี และ ด.ญ.นุรฮาซีกีน ยูโซะ อายุ ๑๐ ขวบ ได้รับบาดเจ็บสาหัส หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว นางสาวนุรฮาซีกีน ยูโซะ ได้รับการรักษาและทานยาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแพทย์เจ้าของไข้ได้นัดตรวจอาการอีกครั้ง และได้ออกใบรับรองแพทย์ ปรับระดับอาการบาดเจ็บเป็นระดับ ๕ ให้ นางสาวนุรฮาซีกีน ยูโซะ เพื่อขอรับการช่วยเหลือเยียวยาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติมระดับ ๕) จากการช่วยเหลือเยียวยา เมื่อปี ๒๕๕๓ ที่จ่ายไปแล้วนั้นอีก เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท