Select Page

วันจันทร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา๐๙.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของนายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์/ผอ.ศปก.อ.โคกโพธิ์ มอบหมายให้นายสุพัฒน์ อ้วนเส้ง ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยา มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบ ฯและผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๒ ราย กรณีเสียชีวิตมอบเงินช่วยเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และกรณีบาดเจ็บสาหัส จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท จากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งทำให้นายมะชัยนุง สะมะแอ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุและในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ นายอัสมาน เจ๊ะเลาะ พร้อมทั้งพูดคุยและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ ฯ