Select Page

วันนี้ (11 มกราคม 2563) ที่บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2563 โดยมี นายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา  นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.  หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เด็ก  นักเรียน เยาวชน ผู้ปกครองในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายยู่สิน  จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา  กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้จัดโดยเทศบาลนครยะลาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดยะลา ซึ่งได้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเพื่อมอบความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่

สำหรับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีบรรดาผู้ปกครองต่างนำบุตรหลานเดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ในปีนี้มีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกว่า 80 หน่วยงาน แบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 โซน ประกอบด้วย โซนสุขภาพ โซนความรู้ โซนกิจกรรมกลางแจ้ง โซนเวทีกลาง โซนอาหารและเครื่องดื่ม  ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กเป็นอย่างมาก โดยเด็กๆต่างแสดงความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อลุ้นรางวัลต่างๆอย่างสนุกสนาน