Select Page

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2562) ที่ วัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ พร้อมถวายผ้าบังสุกุล แด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายถล่มป้อมจุดตรวจ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส ตลอดจนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี

ในการนี้ พล..อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯในครั้งนี้ จึงได้มอบหมายให้ผม เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อพบปะเยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ซึ่งทุกคนก็รู้ และทุกคนก็เสียใจ ไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ทุกท่านที่เสียชีวิตในครั้งนี้ ได้เสียสละชีวิตเพื่อแผ่นดิน เราทุกคนก็ระลึกถึงเขา อะไร ที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกัน ก็คงต้องดูแลกันและกัน นอกจากนี้ในส่วนของการทำงานนั้นทุกฝ่ายได้มีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อทำให้แผ่นดินนี้สงบโดยเร็ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับในส่วนของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยต่างๆ นั่น ได้พูดคุยกับท่านแม่ทัพภาคที่ 4 แล้ว ซึ่งเราคงจะกระชับการทำงานของทุกภาคส่วน เนื่องทาง ชรบ.มีหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชน ดูแลในพื้นที่ของตัวเอง อาวุธก็มีจำกัด ทางแม่ทัพฯก็จะดูแลในส่วนนี้ ซึ่งเข้าใจว่าทุกคนก็ต้องการกำลังใจที่จะดูแลประชาชน  ทหารคงจะมาดูแลในส่วนนี้ไม่ได้มาก เราก็มี ชรบ. ที่ช่วยดูแล ป้องกัน ถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดของคนในพื้นที่

ขณะที่บรรยากาศในพิธียังคงมีพี่น้องประชาชน ทั้งในและนอกพื้นที่ต่างมาร่วมแสดงความไว้อาลัยแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก