Select Page

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2562) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบหมายให้ นายแพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ร่วมวางพวงหรีดและรดน้ำศพ ให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายถล่มป้อมจุดตรวจ ชรบ. ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 5 พ.ย.62 ที่ผ่านมา จำนวน 9 ราย ได้แก่ นายวิรัตน์ เพ็ชรปล้อง อายุ 43 ปี นางนัยนา โพธิเตี้ยเทียม อายุ 53 ปี นายพูนสวัสดิ์ พูลแก้ว อายุ 56 ปี นายทวัชชัย สุพงษ์ อายุ 46 ปี นายสุนทร ยอดแก้ว อายุ 58 ปี นางรัชนก ยอดแก้ว อายุ 56 ปี นายฉลอง ทองงาม อายุ 63 ปี นายเนตร จอมทอง อายุ 51 ปี และนายบรรจบ ทองกลิ่น อายุ 63 ปี โดยพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้​มี นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ต่างเข้ามาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าของครอบครัว และญาติผู้เสียชีวิต ณ วัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดเผยว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้เราทราบกลุ่มของผู้ก่อเหตุแล้ว และเราจะมีการดำเนินการอย่างถึงที่สุด โดยจะต้องปรับแผนตามนโยบายทั้งในการตรวจค้นและนำกำลังเสริมเข้ามาในพื้นที่ พร้อมปลุกพลังบริสุทธิ์ของพี่น้องประชาชน ซึ่งเราจะต้องใช้ช่วยกันสอดส่องร่วมถึงเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และทำให้สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเกิดสันติสุขโดยเร็ว

และในโอกาสเดียวกัน เลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้มอบหมายให้ นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายสำอาง ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และนายบุญธรรม มุนีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้แทนร่วมวางพวงหรีดและรดน้ำศพผู้เสียชีวิตอีก 4 ราย ได้แก่ นางสาว กมลวรรณ อุทัยธรรม อายุ 18 ปี ที่วัดป่าสวย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ร.ต.อ.พยุง คินขุนทด อายุ 54 ปี ณ วัดลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายสุพจน์ จันทร์วิมาน อายุ 44 ปี และนายธนารักษ์ ไชยป๎ญญา อายุ 18 ปี ที่ วัดบ้านไร่พัฒนา อ.แม่ลาน  จังหวัดปัตตานี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมมอบเงินเยียวยาจำนวนเงิน 500,000 บาท ให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป