Select Page

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2562) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ โครงการสัมมนาและรับฟังนโยบายรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบงานคณะสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยเดินทางไปวัดช้างให้ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เข้าสักการะหลวงปู่ทวด ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี โดยเป็นวัดที่มีชื่อเสียง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย และเดินทางไปยัง   วัดมุจลินทวาปีวิหาร หรือวัดตุยง เข้าสักการะอนุสาวรีย์หลวงพ่อดำ

ส่วนช่วงบ่าย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปยังวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง เข้าสักการะพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการรับฟังถึงความคิดเห็นปัญหา รวมถึงร่วมวางแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งเป็นการเปิดมุมมองด้านการพัฒนาพระพุทธศาสนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้พุทธศาสนาดำรงคงอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้