Select Page

        ค่ำวันนี้ (17 ตุลาคม 2562) เวลา 19.00 . คณะผู้บริหารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำโดยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรี   และรัฐบุรุษ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดี และคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

        ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ขึ้นไปเคารพศพอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ บนพระที่นั่งทรงธรรม โดยทุกๆวันจะมีประชาชนจำนวนมาก   ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตข้าราชการที่เคยรับราชการสมัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์     สมัยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลั่งไหลมาเคารพศพด้วยความอาลัย