Select Page

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา ศอ.บต. เข้าเยี่ยม นางรอกาย๊ะ ยูโซ๊ะ อายุ 45 ปี ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ คนร้ายลอบยิง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562  ที่บริเวณบ้านกูแย หมู่ที่ 2 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ทำให้เส้นประสาทไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ขาทั้งสองข้างชา ขยับไม่ได้ แขนซ้ายกระดูกหัก อวัยวะภายใน ม้ามถูกตัด ขณะนี้แพทย์อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

จากนั้นผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลละแอ ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ คนร้ายลอบวางระเบิด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562  เหตุเกิดบริเวณเส้นทางระหว่าง บ้านปาจอ – ละแอ หมู่ที่ 1 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา  จำนวน 4 ราย ได้แก่ อส.อับดุลเลาะ จิใจ อายุ 24 ปี อาการ หูอื้อ แน่นหน้าอก อส.อับดุลเล๊าะ  กูโน อายุ 29 ปี อาการ หูอื้อ แน่นหน้าอก ม.ท.อุสมัน วอหะ อายุ 28 ปี มีบาดแผล ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณต้นขา 2 ข้าง เล็กน้อย และอส.อาซัน ลือโมะ อายุ 34 ปี อาการ หูอื้อ แน่นหน้าอก ซึ่งผู้บาดเจ็บทั้ง 4 ราย ขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้มอบกล่องกำลังใจแทนคำห่วงใยจากเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ​ และมอบเงินเยียวยาตามกฎระเบียบ​ต่อไป