Select Page

    วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้​ นายบดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานการประชุมกิจกรรมสานรักสู่ศิษย์เก่า เพื่อพบปะและพูดคุย ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  “วันรูสะมิแล” ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2562 โดยมีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบรายละเอียดและร่วมเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันรูสะมิแลแก่ศิษย์เก่าในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย

    สำหรับกิจกรรมวันรูสะมิแล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะมีการจัดกิจกรรมรำลึกในวันที่ 9 พฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่คณาจารย์และนักศึกษากลุ่มแรกเดินทางจากกรุงเทพมหานครย้ายเข้าสอนและศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อปี 2511 จึงมีการเรียกวันดังกล่าวว่า วันรูสะมิแล ตามชื่อตำบลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ

    ทั้งนี้กิจกรรมวันรูสะมิแล ประจำปี 2562 นี้ จะจัดขึ้นเพื่อรวมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในมหาวิทยาลัยกลับคืนสู่บ้าน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 9 และ 10 พฤศจิกายน ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ อาทิ การทำบุญตักบาตร กิจกรรมฟุตซอลลูกศรีตรังคืนถิ่น กิจกรรมเคาะประตูบ้านชุมชน ณ บ้านคลองมานิง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบสิ่งของบริจาคแก่สถานศึกษาในละแวก เพื่อรำลึกถึงวันวานและการก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามการจัดกิจกรรมในเพจ PSU Pattani Alumni และผู้ที่สนใจบริจาคเพื่อสมทบกองทุน 50 ปี รูสะมิแล เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปัจจุบันที่มีฐานะยากจน สามารถสมทบทุนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีปัตตานี ชื่อบัญชี กิจการพิเศษเพื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่บัญชี 763-0-60021-6 ทั้งนี้สามารถนำใบเสร็จการบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยขอแจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีไปยัง Webpage ข้างต้นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป