Select Page

    วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) เวลา 09.30 น. นางอลิสรา มะแซ  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงวัฒนธรรม) ร่วมในกิจกรรม “น้ำชาการกุศล” จัดโดยโรงเรียนบ้านบือมัง หมู่ 2 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบือมัง ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนบ้านบือมังแห่งนี้มีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการเรียนการสอน และ 90 เปอร์เซ็นของนักเรียนยังไม่มีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ทันสมัยต่อโลกปัจจุบัน จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการระดมทุนทั้งหมดมาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนทุกคนได้มีสื่อการเรียนการสอน มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้นอกเหนือจากความรู้ในตำรา และเพื่อยกระดับการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลอีกด้วย โดยมี นางสาวซีตียะแลคอ หมินเส็น  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือมัง คณะครู กรรมการโรงเรียน ตลอดจนนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

    ทั้งนี้ กิจกรรม “น้ำชาการกุศล” เป็นการจัดเลี้ยงน้ำชาการกุศลและเปิดจำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้ามุสลิม ชาย หญิง ของนักเรียน เพื่อหารายได้เป็นทุนสนับสนุนในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โดยพบว่า มีพี่น้องมุสลิม หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนชาวบ้านบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนบ้านบือมัง และผู้หลักผู้ร่วมให้การสนับสนุนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้กันอย่างเนืองแน่น

    อย่างไรก็ตาม ของเรียนเชิญผู้ที่จะร่วมบริจาคกับกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ สามารถร่วมทำบุญร่วมกันได้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขารามัน ชื่อบัญชี โรงเรียนบ้านบือมัง (รายได้สถานศึกษา) เลขที่บัญชี 920-1-05317-7