Select Page

 ​ ​  ​ วันนี้ (25 สิงหาคม  2562)  นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกิจกรรม Yala Marathon 2019  ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดร่วมกับ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา  ดร.ก้องศักดา ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายพงษ์ศักดิ์   ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ตลอดจนประชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 ​ ​  ​ สำหรับกิจกรรม Yala Marathon 2019 ในครั้งนี้ เทศบาลนครยะลา จัดขึ้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของจังหวัดยะลา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครยะลา ให้กลับมามีชีวิตชีวา ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ของดีเมืองยะลา  ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างเสน่ห์ของเมืองให้เป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาเห็นบ้านเมืองที่สวยงามโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ อีกทั้ง ส่งเสริมให้ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไปหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 ​ ​  ​ ทั้งนี้การวิ่งในครั้งนี้แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ฟันรัน (Fun Run) 4.32 กิโลเมตร จำนวนนักวิ่ง 3,395 คน มินิมาราธอน (Mini Marathon) 10.5 กิโลเมตร จำนวนนักวิ่ง 905 คน ฮาล์ฟมาราธอน (Half Marathon)  21.1 กิโลเมตร จำนวนนักวิ่ง 539 คน และฟูลมาราธอน (Full Marathon) 42.195 กิโลเมตร จำนวน นักวิ่ง 203 คน ใช้เส้นทางการวิ่ง ภายในเขตเทศบาลนครยะลา ตามที่กำหนด ผ่านวงเวียนศาลหลักเมือง แยกมลายูบางกอก ถนนสาย 15 แยกบ้านร่ม สะพานท่าสาป วงเวียนบ่อเจ็ดลูก ศูนย์ฮอนด้า โคลีเซียม วัดพุทธภูมิ ถนนเลียบแม่น้ำตลอดสาย วงเวียนหอนาฬิกา โดยมี จุด START – FINISH  ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก  ซึ่งตลอดเส้นทางการวิ่ง มีกำลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อส.คอยดูแลอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร และความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 ​ ​  ​ อย่างไรก็ตามกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีนักกีฬา เดิน –วิ่ง สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน รวมทั้งมี ศิลปิน-ดารา อาทิ ลิฟท์ สุพจน์ หญิง นราวัลย์ เอิร์ธ ณัฐนันท์ แอ้ม ศิรประภายศ ณัฏฐ์ครุฑ นินิว กัญญารัตน์ ซึ่งได้มาร่วมวิ่ง สร้างสีสัน บรรยากาศ ของงานยะลามาราธอนในครั้งนี้ด้วย