Select Page

        วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) ที่ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนา ชั้น 3 ศอ.บต. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ นำโดย นายจาตุรนต์ ไชยะคำ ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง และคณะ ในโอกาสหารือเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการจ้างผลิต และให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 รวมถึงการจัดหาสถานที่สำหรับให้บริการประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่านโครงการ โดยมี นายหาลิม แวนะไล หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา ผู้แทนจากกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ผู้แทนจากกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

        พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ในนามของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยินดีต้อนรับ  ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในสมัยก่อนมิติของต่างประเทศเป็นมิติอันดับต้น ๆ ของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ปัจจุบันมิติต่างประเทศกลายเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง สามารถเป็นจุดเปลี่ยนของทุกเรื่องราว โดยเราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ตามลำพัง ทำให้การติดต่อและการไปมาหาสู่มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น การทำงานสามารถเชื่อมโยงร่วมกับต่างประเทศได้ทั้งหมด ทั้งสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ประจำประเทศต่าง ๆ ที่สามารถเป็นสื่อกลางของประเทศไทยในการคลี่คลายปัญหาในหลายๆ ด้านได้ รวมถึงพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราที่จะเดินทางเข้าออกอย่างสะดวกสบาย โดยสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดยะลามีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของรัฐในระดับภูมิภาคที่มีบทบาทมากที่สุด ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกให้กับคนในประเทศไทย ที่จะเดินทางออกนอกประเทศให้สามารถเกิดความสะดวกสบาย เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ถือหนังสือเดินทางในฐานะพลเมืองของราชอาณาจักรไทยต่อไป

        ด้านนายจาตุรนต์ ไชยะคำ ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับในช่วงที่จัดหาสถานที่ให้บริการประชาชนในการเปลี่ยนผ่านโครงการนั้น หากโครงการเป็นไปตามที่กำหนดจะมีการเริ่มต้นในช่วงต้นปี 2563 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบสถานที่ และกำหนดระยะเวลา พร้อมทั้งหาสถานที่ชั่วคราวในการเปิดให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางที่ไม่ให้เกิดความผิดพลาดกับพี่น้องประชาชน โดยที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอในที่ประชุมให้มีการเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดยะลาจากชั่วคราวให้เป็นถาวร และจะนำเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญมาดูแล และอำนวยการความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากอนาคตโครงการดังกล่าวผ่านการพิจารณา เราก็จะสามารถยกระดับสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดยะลาให้กับพื้นที่ของเราได้อีกด้วย