Select Page

        เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (13 สิงหาคม 2562)  ณ​ ทุ่งมีนา​ นครมักกะ​ ประเทศซาอุดีอาระเบีย​ บรรยากาศการทำกิจกรรม​ Big Cleaning​ Day​ ของคณะฮุจยาตหรือผู้แสวงบุญภายใต้​โครงการ​ส่งเสริม​เสริม​คนดี​มี​คุณธรรม​ใน​จังหวัด​ชายแดน​ภาคใต้​ และผู้แสวงบุญ​ชาวไทย​ ร่วมกันทำความสะอาด​ที่พักและบริเวณ​โซนสถาน​ที่พัก​ ณ​ มักตับ​ 97  -​ 100​ เพื่อแสดงออกถึง​รูปแบบ​ของ​การปฏิบัติ​ตาม​หลักการศาสนาอิสลาม​ข้อหนึ่งที่ว่า​ “ความสะอาด​เป็น​ส่วนหนึ่ง​ของ​การ​ศรัทธา”

        ด้านนายมัสลัน​ ปาเนาะ​ ผู้แทนฮุจญาตจากอำเภอรือเสาะ​ จังหวัดนราธิวาส​ ได้พูดถึง​ความรู้สึก​ที่ได้ทำกิจกรรม​ในครั้งนี้​ว่า เป็นกิจกรรม​ที่ดีมาก​ สร้างความสำนึก​ในการรักษาความสะอาด​ ​ความสามัคคีในหมู่คณะ​ และยังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์​เป็นแบบอย่าง​ที่ดีฮุจยาตประเทศอื่นๆ​

        และนายเพาซี ยะโตะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบัวทอง ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ได้พูดถึงความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อีกว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมกันทำความสะอาดร่วมกันกับฮุจยาตท่านอื่น ณ ทุ่งมีนา ทำให้เกิดความสุข สร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ. ตลอดจนฝึกให้ฮุจยาตมีหัวใจจิตอาสาเพื่อนำไปพัฒนาบ้านเกิดและสังคมต่อไป

        อย่างไรก็ตาม​ ผู้แสวงบุญ​ทุกคนมีสุขภาพ​ร่างกาย​แข็งแรง​ จิตใจ​เข้มแข็ง​ และมีความสุขต่อการปฏิบัติ​ภารกิจ​ทางศาสนา​ทุกประการ​ อีกทั้งจะนำคุณ​ค่า​ฮัจย์สู่ไปการพัฒนา​จังหวัด​ชายแดน​ภาคใต้​ ทั้งนี้​ ผู้แสวงบุญ​ภายใต้โครงการ​ฯ ทุกท่านจะเดินทาง​ออกจาก​ทุ่ง​มีนา​ในวันที่​ 14​ สิงหาคม​ 2562​ และจะเตรียม​ความพร้อม​เพื่อเดินทาง​กลับ​สู่​มาตุภูมิ​ถึง​ประเทศไทย​ในวันที่​ 18​ สิงหาคม​ 2562​ ณ​ สนามบิน​นราธิวาส​ เป็นต้นไป