Select Page

        วันนี้ (12 สิงหาคม 2562) เวลา 07.00 น. นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นำผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต.   ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณข้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งในพิธีในครั้งนี้มีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ตลอดจนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีและร่วมตักบาตรจำนวนมาก

        ต่อมาเวลา 09.30 น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลาและประชาชน เข้าร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ลงนามถวายพระชัยมงคล   เนื่องในโอกาสฉลองสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วย

        สำหรับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ทำให้ประชาชนต่างชื่นชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ได้เป็นแม่ของทุกคนทั้งประเทศที่คอยให้ความรักและความอบอุ่นลูกอย่างต่อเนื่อง