Select Page

        บรรยากาศการเคลื่อนพลของคณะฮุจญาต ภายใต้กิจกรรมส่งเสริม​คนดี​มี​คุณธรรม​ใน​ จ​ช​ต.​ ไปประกอบ​พิธีฮัจย์​ ณ​ ประเทศ​ซาอุดิ​อาระเบีย​ ประจำ​ปี​ 2562 เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา (ซึ่งตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม 2562) ได้เริ่มทำการเคลื่อนย้ายฮุจยาต หรือผู้แสวงบุญออกจากที่พักในนครมักกะห์ เพื่อมุ่งสู่ทุ่งมีนา และนอนค้างคืนที่นั้นเป็นเวลา 7 วัน ในการเตรียมความพร้อมที่จะเดินทางต่อที่ทุ่งอารอฟะห์ และมุสดาลีฟะห์ นับเป็นขั้นตอนแรกของการเข้าสู่กระบวนการประกอบพิธีฮัจย์อย่างเป็นทางการ โดยบรรดาฮุจญาตทุกท่านปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมเข้าสู่ทุ่งมีนาในครั้งนี้

        สำหรับทุ่งมีนาแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่มีภูเขาล้อมรอบ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองมักกะห์ ห่างจากมัสยิดอัลฮะรอม ประมาณ 6 กิโลเมตร และในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440  ผู้แสวงบุญทุกคนจะมุ่งหน้าสู่ทุ่งอารอฟะห์ เพื่อทำพิธีวูกูฟ หรือการสงบนิ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งวันอารอฟะห์ เป็นวันที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ได้ทรงเชิญชวนปวงบ่าวของพระองค์ให้เข้าสู่การเคารพภักดี และได้ทรงเปิดประตูแห่งการปฏิบัติคุณงามความดี โดยการขอดุอาอ์ วิงวอน ขออภัยโทษในความผิด นับเป็นวันที่สำคัญที่สุดของการประกอบพิธีฮัจย์

        ทางด้านนายมะรูดิง สือรี อีหม่ามประจำมัสยิดธารโต อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ได้พูดถึงความรู้สึกที่ได้มาอยู่ ณ ทุ่งมีนาว่าอยู่ที่นี่อยู่กันแบบครอบครัว ได้พูดคุยกันใกล้ชิดกัน ถึงแม้ต่างคนต่างมาจากแต่ละจังหวัด แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ได้รับประทานอาหารร่วมกัน แลกเปลี่ยนอาหารกัน ทำให้มีความสนิทสนม ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น มีน้ำใจไมตรี      ต่อกัน โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน พร้อมทั้งมีความพร้อมเข้าสู่กระบวนฮัจย์ ทั้งร่างกายและหัวใจ เพื่อนำไปเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคมต่อไป

        อย่างไรก็ตามในการประกอบพิธีฮัจย์นั้น มีขั้นตอนการประกอบพิธีที่สำคัญได้แก่ การวูกุฟ หรือการสงบนิ่งที่ทุ่งอาราฟะห์ เพื่อไปรวมตัวกันทำการขออภัยโทษบาปต่อพระเจ้า การขอพรที่ปรารถนาในช่วงเวลาบ่ายจนถึงตะวันตกดิน การเดินทางไปยังตำบลมุสฏาลีฟะห์ ค้างแรมเป็นเวลา 1 คืน และจะกลับมาที่ทุ่งมีนาอีกครั้ง ทำการขว้างเสาหิน จากนั้นก็จะเริ่มทยอยเข้าที่นครมักกะห์ เพื่อประกอบพิธีในขั้นตอนสุดท้ายต่อไป