Select Page

​ ​ ​ ​ วันนี้ (20 กรกฎาคม 2562) นายสำอาง ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นางสาวอุบล ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเยียวยาฯ ศอ.บต.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่เป็นเจ้าหน้าที่และประชาชน    ที่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน จำนวน 6 ครอบครัว

​ ​ ​ ​ โดยเคสที่ลงเยี่ยม 6 ครอบครัวได้แก่ ที่ จังหวัดลำปาง ครอบครัวของนางนิตยา แก่นเรือง  เสียชีวิตพร้อมลูกสาว จากเหตุยิง ที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2561 ซึ่งตอนนี้ นายสำรวย แก่นเรือง (สามี) อยู่กับลูกสาว 2 คน ด้านลูกสาวกำลังเรียนอยู่ระดับมัธยมต้น และได้รับเงินเยียวยาค่าเล่าเรียนจนจบปริญญาตรี  ที่จังหวัดลำพูน ครอบครัว นายเอกพล คำแดง (บาดเจ็บสาหัส) จากเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารชุด ร้อย ร.1413 ฉก. ยะลา 13 ภายในโรงเรียนบ้านตะโล๊ะซูแม อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ขณะนี้ทำงานเป็น รปภ. บริษัทปิโตรเลี่ยม เงินเดือน 12,000 บาท ครอบครัวนายวิทวัส วงศ์ศรีใส (บาดเจ็บสาหัส)จากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงที่ สามแยกบ้านราโมง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550  ได้รับเงินเยี่ยมตามเกณฑ์ครบถ้วน พร้อมได้งบสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ ครอบครัว สิบเอกแดง บงสมัย (บาดเจ็บสาหัส)      จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารชุด รปภ.ครู ที่ บ้านอัยเยอเวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554  และครอบครัวนายธนกฤต ธรรมสุทธิ์ (เสียชีวิต) จากเหตุยิงบนถนนสายยะลา – รามัน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2550

​ ​ ​ ​ นายเอกพล คำแดง หนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบฯ ให้สัมภาษณ์ว่า ตนรู้สึกดีใจที่ทีมงาน ศอ.บต.ได้เยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต และขอขอบคุณไปยังเลขาธิการ ศอ.บต.ที่ยังห่วงใย วันนี้ทีมงานมาแนะการสร้างอาชีพเกษตรกรที่ตนถนัด และมีความสามารถ ก็คิดว่าน่าสนใจเพราะตนมีพื้นที่หลังพอสมควรเหมาะแก่การทำการเกษตร จริงๆ ก็ทำมาแล้ว แต่ไม่ได้จริงจัง  หวังว่าทาง ศอ.บต. หรือหน่วยงานภาครัฐจะสนับสนุนยกระดับคุณภาพชีวิตตนให้ดีขึ้น

​ ​ ​ ​ ทั้งนี้ ศอ.บต. โดยการนำของ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ก็มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการติดตามสภาพการเป็นอยู่  สภาพร่างกายและสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง และพร้อม ที่จะส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป