Select Page

        วันนี้ (26 พฤษภาคม 2562) ที่ ห้องประชุมสมิหลา 1 โรงแรม บี.พี.สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ร่วมกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในหัวข้อ “สันติสุขชายแดนใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” แก่คณาจารย์ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งนำโดยพลเรือตรี บัญชา บัวรอด ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในโอกาสนำคณะเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2562

        สำหรับการมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ภาคใต้ ในครั้งนี้ ด้วยกรมยุทธการทหารเรือ ได้เปิดหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึง 19 กันยายน 2562 มีผู้เข้ารับการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือ ชั้นยศนาวาเอก (พิเศษ) และนายทหารสัญญาบัตรนอกสังกัดกองทัพเรือ ข้าราชการระดับผู้บริหารนอกสักกัดกองทัพเรือ ชั้นยศระดับนาวาเอกขึ้นไป หรือเทียบเท่า รวมทั้งนักธุรกิจ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 183 คน ร่วมมาศึกษาดูงานภูมิประเทศในโซนของภาคใต้ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงลักษณะภูมิประเทศ และได้รับความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งรับทราบสถานการณ์ทางด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถานการณ์อื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ตลอดจนเพิ่มวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติราชการในอนาคตต่อไป

        ด้าน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวในตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ว่า หลายปีที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดสถานการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้รัฐบาลพยายามผลักดันโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้หลายเรื่องราวกำลังเดินหน้าไปอย่างสวยงาม และรัฐบาลพร้อมฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเจริญกลับสู่พื้นที่ปลายด้ามขวานอย่างสภาพเหมือนเดิมอีกครั้ง และถึงเวลาที่เราทุกคนจะต้องหันหน้าเข้าหากัน พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส พี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธ และไทยมุสลิม ร่วมจับมือสร้างพลัง พร้อมแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน เพื่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรา เพราะพวกเราทุกคนคือพี่น้องร่วมแผ่นดินเดียวกัน