Select Page

        วันนี้ (25 พฤษภาคม 2562) เวลา 07.30 น. ที่บริเวณถนนวงเวียนหน้าศาลหลักเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมในพิธีเปิดงานสมโภชหลักเมือง และ  งานกาชาด จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานสมโภชหลักเมือง และงานกาชาด จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 ซึ่งครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โดยมีการจัดพิธีทางศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์ มีการสักการะองค์ศาลหลักเมือง ทั้ง 4 ทิศ พร้อมถวายผ้าแพร ถวายมาลัยบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลกันเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ได้นำเสาหลักเมืองจำลอง ออกแห่ไปรอบตัวเมืองยะลา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนที่ได้ออกมาสักการะบูชาอีกด้วย

        ทั้งนี้ การจัดงานสมโภชหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดยะลา ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดยะลา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึง 57 ปี โดยงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2562 รวม 11 วัน 11 คืน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา และเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวจังหวัด ยะลาและจังหวัดใกล้เคียงได้พักผ่อนหย่อนใจในรอบปี และยังเป็นการหารายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา

        สำหรับพิธีเปิดจะมีการอัญเชิญหลักเมืองจำลองแห่ไปรอบเมืองยะลา ขบวนแห่วัฒนธรรมและของดีเมืองยะลา จาก 8 อำเภอในจังหวัดยะลา และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการออกร้านนาวากาชาด การจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานของส่วนราชการ เอกชน การจำหน่ายสินค้า กว่า 100 คูหา การประกวดธิดานิบง และกิจกรรมบันเทิงจากเวทีกลางหลากหลายวัฒนธรรมทุกค่ำคืน การแสดงของเหล่าศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง การแสดงมโนราห์ การแสดงหนังตะลุง และการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ มากมาย