Select Page

       วันนี้ (13 พฤษภาคม 2562) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย ดาบตำรวจ ประเสริฐ ผิวละออ อายุ 48 ปี ดาบตำรวจ กิตติพันธ์ อักษรแก้ว อายุ 52 ปี  และดาบตำรวจ ยอดชาย เกตุแก้ว ณ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

       จากนั้นเวลา 13.40 น. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เดินทางไปยังโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน และแผนการเรียนการสอนในภาคเรียนใหม่ โดยโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้เปิดจัดทำการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน และมีวิชาชีพติดตัวเมื่อเรียนจบ สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวในอนาคตได้ โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ

       ต่อมา พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปยัง บ้านเลขที่ 134 / 85 หมู่ 1 ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวของร้อยตำรวจโท อดุลย์  รักษ์ปราชญ์  จำนวน 1 ชุด ซึ่ง ร้อยตำรวจโท อดุลย์  รักษ์ปราชญ์ สังกัด ตชด. 44 ยะลา  เสียชีวิตจากเหตุกลุ่มคนร้ายบุกยิงเจ้าหน้าที่ ตชด. ขณะละหมาดภายในมัสยิดนูรุล-อีบาดะห์ บ้านมายอ หมู่ 6 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

       ในโอกาสนี้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้สอบถามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมกล่าวว่า การเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยราษฎร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้รับสั่งให้องคมนตรีเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา