Select Page

       วันนี้ (12 เมษายน 2562) ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ร่วมแถลงสรุปผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รอบ 6  เดือน (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562) ที่ผ่านมา โดยมี ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ตลอดจนประชาชน สื่อมวลชนในพื้นที่ เข้ามาร่วมรับฟังการแถลงข่าว เป็นจำนวนมาก

       พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดเผยว่า ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนสำคัญในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งเน้นใช้มาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้ค้า และมาตรการทางสังคมสำหรับผู้เสพที่ต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูอย่างจริงจัง ซึ่งได้น้อมนำการใช้ “ศาสตร์พระราชา” และยุทธศาสตร์คนดี ในการสร้างความยั่งยืนในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนโดยตั้งเป้าหมายเพื่อส่งคืนบุตรหลานสู่อ้อมกอด อันอบอุ่นของครอบครัวอย่างน้อย 10,000 คน ซึ่งที่ผ่านมามีผู้สมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแล้วกว่า 12,375 ราย ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี และได้รับเกินความคาดหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ยังคงเดินหน้าบังคับ ใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ให้หมดสิ้นไป รวมถึงมาตรการทาง กฎหมายกับผู้ค้ารายใหญ่จนนำไปสู่การยึดทรัพย์ ควบคู่กับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติด สารเสพติด โดยจัดชุดปฏิบัตรการกิจการพลเรือน เข้าพบปะผู้นำสี่เสาหลักเพื่อขอความ ร่วมมือในการชักชวนผู้ติดสารเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จะให้โฆษกชาวบ้านได้เข้าไปสร้างความเข้าใจยังหมู่บ้านชุมชน เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกับดูแลสมาชิกในครอบครัวให้ห่างไกลยาเสพติดเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

       ด้านพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากที่รัฐบาลได้มีความตั้งใจจะแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่หนักหน่วงที่สุดในประเทศไทย ไทย โดยท่านแม่ทัพได้ประกาศนโยบายเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และคืนคนดีสู่สังคม ซึ่ง ศอ.บต.ในฐานะศูนย์กลางการประสานงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   ได้มีการการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษา หายขาดจากการติดยาเสพติด ตั้งแต่การป้องกัน ปรามปราบ บำบัด ฟืนฟู อย่างจริงจังและครบวงจร โดยเฉพาะผู้ผ่านจาก Camp 35 ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามของทีม Take care team ระยะ 3 เดือน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 นี้ การอบรมอาชีพให้กับผู้ติดยาเสพติด จำนวนกว่า 3,000 คน ใน 11 สาขาวิชาชีพแก่ผู้ที่หายขาดหรือเลิกยาเสพติด โดยทุกหน่วยงานจะช่วยกันอย่างสุดความสามารถ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คืนคนดี สู่สังคม อย่างยั่งยืน

       หลังจากเสร็จสิ้นการแถลงสรุปผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รอบ 6  เดือนที่ผ่าน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร   รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรแม่ทัพภาคที่ 4 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อความสิริมงคลแก่ตนเอง และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้ยั่งยืนสืบไป