Select Page

       วันนี้ (12 เมษายน 2562) ที่ บริเวณหน้า 3 แยกโต๊ะปาแก๊ะ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ประชาชนชาวจังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง ทยอยเดินทางนำรถจักรยานยนต์ เพื่อมาตรวจเช็ค ซ่อม หลังจากที่ทางกองประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 โดยได้นำเยาวชนที่เข้าฝึกอบรมอาชีพพระราชทานในหลักสูตรสาขาวิชา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ มาออกบูธในครั้งนี้กว่า 20 คน เพื่อมาบริการประชาชน และเป็นการฝึกทักษะความรู้ที่น้อง ๆ เยาวชนเหล่านี้นำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมเป็นการมอบความสุขแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัย ซึ่งได้เริ่มเปิดบริการฟรีให้กับประชาชน โดยมีการตรวจสภาพ และซ่อมรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2562 นี้ ซึ่งมีประชาชนสนใจเข้ามารับบริการกันเป็นจำนวนมาก

       นายอับดุลเลาะ เจะแต  อาจารย์ภาควิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ / หัวหน้างานควบคุมดูแลบริการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้ เป็นปีนำร่องที่ออกมาให้บริการ    โดยทาง ศอ.บต. ร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความสำคัญในเรื่องของสภาพรถก่อนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของรถ และเป็นการเตรียมความพร้อมของรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการขับขี่ โดยจะออกตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ โดยได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยระบบไฟหน้า ไฟท้าย ผ้าเบรค รวมถึงแตร และมีการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซึ่งทางกิจกรรมได้บริการไว้เพียงแค่วันละ 20 คันเท่านั้น เนื่องจากจำกัดเรื่องของเวลา อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ถึงอย่างไรก็ตามกิจกรรมเหล่นี้จะคงอยู่กับพื้นที่ และจะนำเยาวชนที่เข้าฝึกอบรมออกมาให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง

       ขณะที่ด้าน ผู้มารับบริการ กล่าวด้วยความซาบซึ้งว่า ก่อนหน้านี้ตนเองไม่เคยนำรถจักรยานยนต์มาใช้บริการที่ไหนเลย เพราะในหมู่บ้านห่างไกลในจากตัวเมืองแบบนี้ ไม่คิดว่าจะมีใครมาจัดบริการตรวจซ่อมจักรยานยนต์ให้ ขอขอบคุณทาง ศอ.บต. และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อำนวยความสะดวกได้ทำการตรวจรถเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

       นอกจากนี้ ยังมีบริการเครื่องดื่ม น้ำดื่ม สอบถามข้อมูลเส้นทางการเดินทาง และยังสามารถที่จะนั่งพัก คลายความเหนื่อยจากการขับรถได้อีกด้วย โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 – 15 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. และจังหวัดปัตตานีกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่ที่หน้าเทศบาลตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยประชาชนที่อยู่  บริเวณใกล้เคียงสามารถเข้าไปใช้บริการได้ตลอดในช่วงวันและเวลาที่กำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย