Select Page

      วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2562) ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมในพิธีการจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของหน่วยพลเรือนอาสา ผู้เสียสละเพื่อบ้านเมืองทั้งในภาวะปกติและภาวะสงคราม ซึ่งมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา / ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนะลา นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนะลา  นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนะลา นายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัด นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด แม่บ้านบ้านมหาดไทย และเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในพื้นที่ยะลา เข้าร่วม

      โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ รับชมการแสดงยุทธวิธีการรบของกองร้อย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจากอำเภอบันนังสตา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หญิง และการแสดงกระโดนร่มจาก หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข 953 จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจยะลา และผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ร่วมตรวจพลสวนสนามด้วยรถยนต์ตรวจพล แล้วเข้าประจำที่รับรอง จากนั้น หมู่เชิญธง อัญเชิญธงประจำกองประดิษฐานที่แท่นหน้าปะรำพิธี ผู้บังคับกองผสม นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าธงประจำกอง ประธาน และแขกผู้มีเกียรติ หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา อ่านสาร ให้โอวาท แก่กำลังพล ที่เข้าร่วมพิธี เสร็จแล้ว สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ทั้ง 8 อำเภอ และกองผสม ตำรวจ ทหาร เริ่มจัดขบวนเดินสวนสนาม ผ่านหน้าประธาน และแขกผู้มีเกียรติ อย่างพร้อมเพรียงกัน

      นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ให้กับผู้บังคับบัญชา และสมาชิกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ จนบังเกิดผลดีต่อประเทศชาติ จำนวน 71 ราย มอบทุนการศึกษา(ทุนมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์) ให้แก่บุตรหลาน ของสมาชิกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นค่าศึกษาเล่าเรียน และขวัญกำลังใจ จำนวน 30 ทุน มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดกองร้อยสวนสนามดีเด่น มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอล “สิงห์ผยองกองอาสาฯ” และการแข่งขันวอลเลย์บอลเชื่อสัมพันธ์กองอาสาฯ และมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนดีเด่น จำนวน 10 กองร้อยอีกด้วย