Select Page

ศอ.บต. จัดกิจกรรมมอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ (11 มกราคม 2562) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี มอบจักรยาน จำนวน 300 คัน เพื่อส่งต่อความสุขให้แก่น้อง ๆ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

จากนั้น เวลา 11.30 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางไปยัง ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ร่วมหารือกับนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในมิติการขยายพื้นที่เศรษฐกิจ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจชายแดนเพราะจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซียหลายพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาไร้รอยต่อตามแนวทางของรัฐบาลซึ่งจะช่วยส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และธุรกิจฮาลาล ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เป็นอย่างดี  และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มอบจักรยาน จำนวน 300 คัน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส โดยมี นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบเพื่อนำไปมอบให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่จังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น

จากนั้นเวลา 14.00 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร พร้อมคณะเดินทาง ไปยังวัดอุไรรัตนาราม อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อกราบนมัสการพระสมุห์ จิรพนธ์ธรรมจาโร เจ้าอาวาสวัดอุไรรัตนาราม พร้อมนำจักรยาน จำนวน 20 คัน และอุปกรณ์เครื่องเขียน มอบให้ทางวัด เพื่อเป็นของขวัญแจกเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยทุกปีวัดอุไรรัตนาราม จะมีน้อง ๆ เยาวชนทั้งไทยพุทธ มุสลิมมาร่วมงานวันเด็กกว่า 500 คน จนทำให้ของขวัญวันเด็กไม่เพียงพอต่อจำนวนน้อง ๆ ที่เข้าร่วม ทาง ศอ.บต. เห็นความสำคัญจึงได้ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กในปีนี้ นอกจากของขวัญวันเด็กแล้ว ทางวัดยังได้เตรียมของเล่นต่าง ๆ พร้อมกับซุ้มอาหาร ซุ้มขนม ไว้ให้บริการตลอดงานเพื่อมอบความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่อีกด้วย