Select Page

    วันนี้ (9 มกราคม 2562) เวลา 10.00 น. ที่ เขาพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม 84 พรรษาองค์ราชันย์ (ค่ายสิรินธร) ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์  แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน ภาค 4 สน.) ครบรอบ 12 ปี พร้อมทำบุญวันขึ้นปีใหม่และพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และกำลังพล ทุกระดับชั้นของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมในพิธี

    สำหรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดตั้งหน่วยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ พร้อมดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีครบรอบ 12 ปี นอกจากนี้ทางหน่วยยังได้จัดพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2562 แล้ว ยังทำพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อระลึกถึงกำลังพลที่เสียชีวิตในความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพี่น้องประชาชนที่สูญเสียชีวิตไป  ผู้ที่ประสบกับความยากลำบากกับสถานการณ์ในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าอีกด้วย

    ทั้งนี้ หลังจากพิธีเสร็จสิ้นแล้ว แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้มอบวัตถุมงคล แก่กำลังพลที่มาร่วมในพิธีในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกันนี้เป็นการขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือ ร่วมใจทำงานเป็นอย่างดี ตลอดระยะที่ผ่านมาจนทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี