Select Page

  หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางเข้าพบพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 ณ ห้องรับรองรักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. วันที่ 8 มกราคม 2562 โดยมี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ชมรมจักรยานทุ่งยางแดงไบค์ซิเคิลคลับ คณาจารย์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา คณาจารย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดยะลา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภาคใต้ ซึ่งนอกเหนือจากการเข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่แล้ว ยังร่วมหารือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติต่างๆ ตามหน้าที่ที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ

 พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวตอนหนึ่งขณะพูดคุยกับผู้แทนคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสว่า ที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นระยะเวลากว่า 2 ปี และเริ่มเห็นผลที่ชัดเจน วัดได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงปีใหม่ ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จาก 4,000 คน เป็น 13,000 คน ภายหลังสำรวจพบว่า ที่พักบริเวณโดยรอบทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และเมืองเบตง มีจำนวนผู้เข้าพักเต็มทุกหลัง เนื่องจากว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกเข้าพักโฮมสเตย์ของชาวบ้าน มากกว่าโรงแรมใหญ่ของนักลงทุน อย่างไรก็ดี ขณะนี้ ศอ.บต.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งยกระดับทุกเรื่องในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การขยาย 4 ช่องจราจร ถนนเส้นทางยะลา-รามัน เพื่อสร้างความสะดวกในการเดินทางสู่สนามบินเบตง นอกจากนี้ที่ผ่านมาได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องอาชีพและรายได้ของประชาชน โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปิดโรงงานมะพร้าว ที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งขายมะพร้าวป้อนโรงงานในราคาที่ดี ลดการขนส่งและการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง

  รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ยังกล่าวอีกว่า ในส่วนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะพื้นที่บ้านตะโละมาเนาะ ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จะลงพื้นที่สำรวจอีกครั้งเพื่อพบปะชาวบ้าน และหารือการยกระดับอาชีพและรายได้คนในพื้นที่เฉกเช่นพื้นที่อื่นๆ ซึ่งสิ่งที่เป็นความขัดแย้งในอดีตขอให้วางลงในวันนี้ พอแล้วกับสิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกัน

  วันนี้ทุกหน่วยงานที่เข้าพบรักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ต่างกล่าวสนับสนุนการทำงานของศอ.บต. พร้อมขับเคลื่อนทุกเรื่องไปด้วยกัน เพื่อยกระดับพื้นที่ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และจะแก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐในทุกมิติ อาทิ นายมะนายิ วายิ ประธานชมรมจักรยานทุ่งยางแดงไบค์ซิเคิลคลับ กล่าวตอนหนึ่งขณะพูดคุยว่า สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้พยายามสร้างชุมชนต้านภัยยาเสพติด คือ คำพูดของพลเรือตรีสมเกียรติ ความว่า สิ่งดีมีทุกวันที่ทุ่งยางแดง ซึ่งการขับขี่จักรยานไปตามบ้านของชาวบ้าน เพื่อขับเคลื่อนให้ถนนทุกเส้นทางที่ชมรมฯได้ขับผ่านเป็นถนนปลอดยาเสพติด พบว่า ชาวบ้านให้ความสนใจ และมีเยาวชนสมัครเข้าร่วมปั่นจักรยานมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้ชมรมได้ทำป้ายและสติ๊กเกอร์มอบแก่ชาวบ้านให้ติดไว้หน้าบ้านด้วยความเต็มใจว่า ถนนเส้นนี้จะไม่มีคนติดยา เพื่อกระตุ้นให้ผู้ติดยาเลิกเสพฯ ผู้ขายยาเลิกขาย นอกจากนี้ชมรมฯ ยังได้จัดกิจกรรมปั่นเยือนเพื่อน ณ ต่างแดน โดยมีกำหนดเดินทางในวันที่ 20 มกราคม 2562 นี้ด้วย