Select Page

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ สมาคมมวยไทยอาชีพภาคใต้  ชมรม  หัวหน้าค่ายมวยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอเชิญชม ศึกมวยไทยเทิดไท้องค์ราชัน ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงยะลาระหว่างมวยไทยกับมวยฝรั่งประกอบด้วย

          คู่ที่ 1 ยอดเด็ด รัตนภาณุ จากเมืองยะลา พบกับ อเล็ค นงนภัส   จากประเทศออสเตรเลีย

          คู่ที่ 2 แสนสุข ศิษย์เจ๊อารีย์ จาก อ.หนองจิก จ.  พบกับเมจิก ไรออนมวยไทย จากประเทศอิหร่าน

          คู่ที่ 3 อันดามัน รัตนภาณุ  จาก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  อัดกับแม็ค ไรออนมวยไทย จากประเทศอิหร่าน

          คู่ที่ 4 ฝนหลวง เอราวัณ  จาก อ.ยะหา จ.พบกับเมธี  ไรออน มวยไทย จากประเทศอิหร่าน

       *สำหรับคู่เอก นครศรี รัตนภาณุ จากชุมชนตลาดเก่า จ.ยะลา  พบกับไอเด่น ดรากอนมวยไทย จากประเทศออสเตรเลีย

เข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 14.00น. เป็นต้นไป