Select Page

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2567) นายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กรมการปกครอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เยียวยาจังหวัด/อำเภอ ลงพื้นที่บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เพื่อเข้าเยี่ยมครอบครัวของนายรอสือดี เจะโน อายุ 47 ปี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 จากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดลอบยิงขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ บนภนนบ้านตันหยง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

นายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวแสดงความเสียใจ พร้อมให้กำลังใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงและทำให้ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจเป็นอย่างมาก ในส่วนของสิทธิการช่วยเหลือเยียวยานั้นภาครัฐพร้อมให้การดูแลอย่างสุดความสามารถทุกมิติ โดยเฉพาะด้านการศึกษาของบุตรและการบรรจุทายาทต่อไป

ด้านภรรยาของนายรอสือดี เจะโน ดีใจและขอบคุณที่ภาครัฐพร้อมให้ได้การช่วยเหลืออย่างดี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าร้ายแรงมากกับครอบครัวของตนแรกๆ ทำใจไม่ได้เลย เพราะขาดเสาหลักของครอบครัวไป แต่หลังจากนี้จะทำหน้าที่ดูแลลูกทั้ง 4 คนเองอย่างดีที่สุด

ในการนี้ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้มอบข้าวสารจำนวน 1 กระสอบ และเงินช่วยเหลือในนามเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย

สำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาศอ.บต. โดยจังหวัดปัตตานี จะมีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีเสียชีวิต จำนวน 500,000 บาท โดยมอบให้แก่ทายาท จำนวน 5 ราย แบ่งส่วนเท่าๆกัน คือ ภรรยา และบุตร จำนวน 4 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะได้รับสิทธิการช่วยเหลืออื่นๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 45 total views,  3 views today