Select Page

วันนี้ (2 เมษายน 2567) เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เข้าเยี่ยม อาสาสมัครทหารพราน เจ๊ะมาฮาดี เจะแล อายุ 34 ปี ได้รับบาดเจ็บกระดูกแตก เส้นเอ็นฉีกขาด จากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 11.30 น. เจ้าหน้าที่ชุดตรวจสถานที่เกิดเหตุพบฐานของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเว ขณะลาดตระเวนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพรานได้เหยียบกับระเบิด เหตุเกิดบนเทือกเขาตะเว บ้านอาแนโต๊ะอีแต หมู่ที่ 8 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมมอบกระเช้าเยี่ยม ในนามเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ

อนึ่ง ศอ.บต. โดยจังหวัดนราธิวาส ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านร่างกาย กรณีพิการ เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะได้รับสิทธิการช่วยเหลืออื่นๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 47 total views,  1 views today