Select Page

ช่วงค่ำวันนี้ (30 มี.ค.67) ที่ สำนักงานสมาคมเยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ ถนนหน้าวัง ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมละศีลอดและกิจกรรมแบ่งปันน้องๆ เด็กกำพร้า โดยมี นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายสุกรี แวมามะ นายอำเภอเมืองปัตตานี นายนิพัส เพ็ชร์ลมุล ผอ.สวท.ปัตตานี ทหาร ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นางสาวกามีละ ชง นายกสมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ชวนสมาชิกสมาคมเยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ ร่วมแบ่งปันสุขให้น้องๆ เด็กกำพร้า ปีที่ 2 โดยการมอบข้าวสาร อินทผลัม และเงินสดจำนวนหนึ่ง เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพ

โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ได้สร้างแรงบันดาลใจ ที่จะให้เยาวชนมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า โดยมีเส้นทางที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เรื่องของศาสนาเป็นเรื่องหลัก ซึ่งวางแผนไว้เพื่อการประกอบอาชีพโดยสุจริตแล้วไม่ว่าศาสนาใดถือว่าเป็นการปฎิบัติที่ถูกด้วยกันทั้งสิ้น แนวทางการดำเนินงานของสานใจไทย สู่ใจใต้ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าใจตัวเอง ได้มีเป้าหมายในตัวเอง ว่าควรไปทางไหน ตัดสินใจด้วยตัวเอง มีความรับผิดชอบ มีความกล้าที่จะเดินไปด้วยย่างก้าวของตัวเอง เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนตระหนักดีว่าโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นโครงการที่ดี ที่จะช่วยส่งเสริมให้มีโอกาสที่ดีต่อไปในอนาคต การที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราอยู่ที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกัน โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนย่อยแต่ก็เป็นส่วนย่อยที่มีพลัง ที่จะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมให้กับสภาพทางสังคมในพื้นที่ภาคใต้ได้ เป็นส่วนที่ทำให้สันติสุขสามารถเกิดขึ้นได้

สำหรับโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นดำริของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดโอกาส เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 41 รุ่น จำนวน 9,945 คน ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งเป็นสมาคมเยาวชน “สานใจไทย สู่ใจใต้” เพื่อเป็นแกนหลักประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานระหว่างกลุ่มเยาวชนด้วยกัน และระหว่างกลุ่มเยาวชนกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดการขับเคลื่อนงานเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 76 total views,  3 views today