Select Page

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2567) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พบปะมวลชน พร้อมมอบนโยบายและแนวความคิดในการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนใต้ ในกิจกรรม “วันรวมพลังมวลชน แก้ปัญหายาเสพติดชายแดนใต้” โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน จิตอาสา กว่า 500 คนเข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “ยาเสพติดชายแดนใต้ แก้ได้อย่างไร” และมีคณะทำงานชี้แจงแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชน ปี 2567 พร้อมทั้งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนว่า การแก้ปัญหาในมิติของภาคใต้ เป็นการแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนกว่าที่อื่น และสิ่งที่เป็นจุดแข็งคือในมิติของชุมชน หมู่บ้าน เราจะต้องเสริมทางด้านศาสนา โดยพยายามวางกรอบแนวทาง ในอีก 7 เดือน ถึง 1 ปี ต้องเห็นผล วันนี้ก็มีเครือข่ายของประชาชนจากทุกหมู่บ้านในยะลา ซึ่งเป็นผู้ที่จะเข้ามาอาสาในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด มาร่วมรับฟังการเสวนาเพื่อหาทางออกจากปัญหายาเสพติด ดังนั้นรูปแบบของภาคใต้จะต้องเน้นในการปราบปรามผู้ค้ารายย่อยและผู้ค้ารายใหญ่ รวมถึงการใช้ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อป้องกันยาเสพติด

 110 total views,  2 views today