Select Page
เช้าวันนี้ (17 กันยายน 2566) เวลา 05.00 น. ที่ หน้าอาคาร ยูพลาซ่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานปล่อยคาราวานนักวิ่งจากทั่วสารทิศที่มาร่วมกิจกรรม โครงการ เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ และรณรงค์ การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 9 โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)และหน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน จัดขึ้น เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์สนับสนุนการเสริมสร้าง สันติสุขในสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อลดความขัดแย้ง และนำไปสู่สังคมสันติสุขพหุวัฒนธรรม เกิดความตระหนัก ในการเคารพสิทธิ ซึ่งกันและกัน และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่มีภูมิลำเนา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา และภาคอื่นๆ ของประเทศไทย และนักวิ่งต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก
 
ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเสริมสร้างพลัง โดยเฉพาะบรรยากาศยามเช้าในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมอันหลากหลายและสวยงาม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถกระตุ้นให้ผู้ที่ชื่นชอบการวิ่งตื่นขึ้นมาออกกำลังกายพร้อมกับการชมวิวของทิวทัศน์โดยรอบได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ เมื่อมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งก็จะมีพลังเพื่อทำหน้าที่พัฒนาบ้านเมืองต่อไป
 
ด้าน ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้เปิดให้มีการเรียน การสอน วิจัยและทำหน้าที่บริการกิจกรรมแก่สังคมมาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับของสังคม ได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในการจัดกิจกรรมครั้ง 8 เมื่อปี พ.ศ. 2556-2562 และปี พ.ศ. 2565 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จนถึงปัจจุบัน
 
สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มินิมาราธอน ( Mini-Marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 4 กิโลเมตร และรางวัลพิเศษการประกวดแฟนตาซี เส้นทางวิ่งเริ่มต้นบริเวณลานหน้าอาคารยูพลาซ่า (U-Plaza) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ออกวิ่งไปทางถนนสายเอเชีย พัทลุง-ปัตตานี และกลับตัวเพื่อเข้าเส้นชัยที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่อีกครั้ง

 172 total views,  1 views today