Select Page

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ วัดสุวรรณากร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นางสาวเยาวภา อินชะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่เยียวยา ศอ.บต. ร่วมในพิธีรดน้ำวางหรีดเคารพศพ อาสาสมัครทหารพราน อุดมศักดิ์ เราตะพงษ์ อายุ 34 ปี ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 10.55 น. คนร้ายลอบวางระเบิดชุดช่างโครงการสร้างบ้านปันสุข กองร้อยทหารพรานที่ 4901 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 49 เหตุเกิดบริเวณบ้านตะโล๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีเพื่ออำลาเป็นครั้งสุดท้าย

ในการนี้ นางสาวเยาวภา อินชะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้วางหรีดเคารพศพในนาม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.พร้อมได้มอบเงินช่วยเหลือ ในนามเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต

ในส่วนของการเยียวยา ทาง ศอ.บต. ได้มอบหมายให้เยียวยาจังหวัดนราธิวาส ส่งมอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีเสียชีวิต เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท โดยมอบให้แก่ทายาทคือบิดา มารดา ภรรยา และบุตร จำนวน 4 คน แบ่งเป็นเงินจำนวนเท่าๆ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับศพของ อาสาสมัครทหารพราน อุดมศักดิ์ เราตะพงษ์ จะเคลื่อนย้ายกลับไปยังภูมิลำเนา เพื่อบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ เมรุวัดนพคุณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป

 354 total views,  1 views today