Select Page

วันนี้ (4 มิถุนายน 2566) ที่ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมพาน้องขึ้นมหาวิทยาลัย (พาน้องขึ้นมอ) ประจำปี 2566 และแสดงความยินดีแก่ว่าที่นิสิต นักศึกษาใหม่ที่ได้รับโอกาสไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดย ชมรมนิสิตมุสลิม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ภายในงานมี นิสิต ว่าที่นิสิต ศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า รู้สึกปลื้มใจและชื่นชมกับความสามารถรวมทั้งแสดงความยินดีกับน้องๆที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นการพบปะกับเยาวชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นว่าที่นิสิต เพื่อให้นิสิตรุ่นพี่ได้แนะนำในเรื่องต่างๆ เพื่อคลายความกังวลและสร้างความสบายใจแก่ผู้ปกครอง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตใหม่และนิสิตรุ่นพี่ ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกันให้มากยิ่งขึ้น ขอเน้นย้ำแก่น้องๆทุกคน เราอยู่ในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เชื่อมโยงถึงกันหมด และสิ่งที่จะทำให้ปกป้องเราได้มากที่สุดคือความดีและความรู้ ขอให้น้องๆรักษาความดีคู่ความรู้และค่อยๆถักทอเป็นเหมือนโครงข่ายที่จะมาปกป้องเรา ขอให้น้องๆทุกคนนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนกลับมาพัฒนาบ้านเกิด พัฒนาภาคใต้ และกลับมาตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณต่อไป

ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้มีพี่ๆศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันมาร่วมพูดคุยกับน้องๆ รวมทั้งมีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เอกสารที่ต้องเตรียมไปมหาวิทยาลัย ชี้แจงเรื่องการกู้ กยศ. ทุนมหาวิทยาลัย มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างถิ่น รวมถึงช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารในชมรมอีกด้วย

สำหรับนิสิต นักศึกษาใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับโอกาสไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีน้องๆที่สามารถสอบเข้าในคณะต่างๆ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 240 total views,  1 views today