Select Page

วันนี้ (17 มีนาคม 2566) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อประชุมหารือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

โดยก่อนการประชุม รองนายกรัฐมนตรี ได้พบปะ ผู้นำศาสนา ผู้แทนองค์กรชุมชนในพื้นที่ เพื่อมอบอินทผาลัม กว่า 1,000 ลัง เพื่อให้ผู้แทนที่มารับมอบในวันนี้ นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ยังได้มอบผ้าละหมาด กว่า 1,400 ชุด แก่ผู้นำศาสนา และผู้แทนชุมชนที่มารอต้อนรับ เพื่อต้อนรับรอมฎอนอันประเสริฐ ฮิจเราะห์ศักราช 1444 

 

จากนั้นในเวลา 10.30 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม กพต.สัญจร หารือโครงการที่ ศอ.บต. จังหวัดยะลานำเสนอ โดยที่ประชุมมติเห็นชอบ 3 โครงการสำคัญ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาสวนสาธารณะขวัญเมืองให้มีหอชมเมืองและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ “Yala City Tower” พ.ศ. 2566 – 2568 โครงการยกระดับจังหวัดยะลาให้เป็นเมืองแห่งกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Sport Complex) และโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน(ศึกษาแนวเส้นทางใหม่และขุดเจาะอุโมงค์บ้านกระป๋อง) ระยะทางรวม ประมาณ 1.400 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 410 ตอนบ่อหิน – เบตง ช่วง กม. 114+800 – กม. 121+400 เพื่อพัฒนาจังหวัดยะลา ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามความต้องการของประชาชน

 

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้ทำงานกันอย่างหนัก ความเดือดร้อนที่มีมาอย่างยาวนาน บางเรื่องถือเป็นเรื่องเรียกร้องยาวนานหลายสิบปี บางเรื่องก็มีความยุ่งยากและซับซ้อน จนประชาชนบางส่วนหมดความเชื่อมั่นและไม่คิดว่าจะได้รับการแก้ไข เราก็ร่วมมือกันผลักดันจนประสบความสำเร็จเป็นที่พึงพอใจของประชาชนโดยส่วนใหญ่ 

 

รองนายกฯ กล่าวอีกว่า นับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ถึงปัจจุบัน มีเรื่องที่ผ่านมามติ กพต. จำนวนมากกว่า 70 เรื่อง ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนาและพหุวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี หลายเรื่องมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์และความสุขต่อพี่น้องประชาชนไปแล้ว และอีกจำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ขอให้ส่วนราชการผลักดันและดำเนินการการทำงานไปจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของแต่ละโครงการ เพราะจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประเทศไทยและคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เป็นคนไทยด้วยกัน

 256 total views,  2 views today