Select Page
วันนี้ (27 มกราคม 2566) ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรม deep south hackathon : ติดตามผลการพัฒนาชุดเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานปิดการอบรม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ตั้งแต่วันที่ 24-27 มกราคม 2566 เพื่อร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากร ศอ.บต. ค้นหาและระดมความคิดเห็นในเชิงลักษณะการค้นหานวัตกรรม และแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อมาขับเคลื่อนการทำงานผ่านรูปแบบแฮกกาธอน (Hackathon)
 
เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เชื่อมั่นในทีมงาน ศอ.บต. ที่มีศักยภาพในตัวเอง พร้อมขับเคลื่อนงานไปข้างหน้า ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ช่วยคิดออกแบบ ค้นหาชุดเครื่องมือในการยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการที่พึงประสงค์ เชื่อมั่นว่า เจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในตัวเอง บวกกับความเข้าใจประชาชน พื้นที่ สภาพปัญหา เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งที่เกิดขึ้น จะสามารถคลี่คลาย แก้ไขและยกระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในที่สุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. และหน่วยงานในพื้นที่ทุกหน่วย พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือบ้าน เป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลให้ดีที่สุด เพราะ ศอ.บต. ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อยุติปัญหาที่เกิดขึ้นในชายแดนใต้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแผ่นดินที่น่าอยู่
 
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการจัดกลุ่มเพื่อจัดทำ Prototype คิดค้นรูปแบบและนวัตกรรมที่ช่วยในการดำเนินงานและสร้างความคุ้มค่าในการทำงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามเป้าหมายของโครงการ ตามรูปแบบ “แฮกกาธอน (Hackathon)” ซึ่งมาจากการรวมคำว่า “แฮก (Hack)” ซึ่งในที่นี้ หมายถึง การสร้างสิ่งใหม่ กับ “มาราธอน (Marathon)” ที่หมายถึง การทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพัก เหมือนกับการแข่งขันวิ่งมาราธอน รวมกันแล้ว หมายถึง การสร้างสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

 196 total views,  1 views today