s
Select Page

วันนี้(24 มกราคม 2566) เวลา 20.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย คณะผู้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ของ ศอ.บต. จำนวน 120 ท่าน ได้เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบรรยากาศในการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่น มีครอบครัวของคณะฮุจญาจที่เดินทางมาจากทั้งในและนอกพื้นที่ต่างมารอรับกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งฮุจญาจทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความปลื้มปิติ ที่ได้เดินทางกลับสู่มาตุภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม หัวหน้าคณะฯ กล่าวว่า ฮุจญาจทุกท่านที่ได้ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในครั้งนี้ ถือเป็นตัวแทนของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทย ที่ได้ไปยังดินแดนที่มีความสำคัญกับพี่น้องมุสลิม ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอีกสิ่งหนึ่งในชีวิต ขอให้ฮุจญาจทุกท่านนำประสบการณ์และคุณค่าของการไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในครั้งนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกในครอบครัวและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในสังคม

 

ด้าน ผู้แทนจิตอาสา กล่าวว่า เป็นเป้าหมายครั้งหนึ่งในชีวิต แม้ใช้เวลาเพียง 14 วัน แต่ถือว่าเป็นทูตในการเผยแพร่วัฒนธรรมของพี่น้องอิสลามในประเทศไทย สู่พี่น้องอิสลามในต่างประเทศ ที่มาร่วมประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย และขอขอบคุณรัฐบาล ที่สนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์ในครั้งนี้

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 120 ท่าน เตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม อุมเราะห์เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสังคม เพื่อให้ทุกคนร่วมเป็นเครือข่ายนักพัฒนา อีกทั้งร่วมกันถอดบทเรียนจากการประกอบพิธีอุมเราะห์ในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมนี้ จะจัดขึ้นภายในวันที่ 29 – 31 มกราคม 2566 ณ โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา