Select Page

วันนี้(23 ธันวาคม 2566)เวลา 10.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศซาอุดีอาระเบีย คณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ ตามกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฮิจเราะห์ศักราช 1444) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต จำนวน 120 คน รวมพิธีตอวาฟวีดาอฺ(ตอวาฟอำลา)เป็นภารกิจสุดท้ายของฮุจญาจทุกคนที่ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ก่อนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง

 

ด้าน นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม หัวหน้าคณะฯ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ ทุกคนล้วนได้รับการคัดเลือกให้เป็นแขกของอัลลอฮฺ(ซล.) ที่ได้เดินทางไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งที่เราฎอฮฺและไปเยือนมัสยิดหารอม ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของอัลลอฮฺ(ซล.) รวมทั้ง ได้ผ่านการประกอบพิธีอุมเราะห์และผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ความคาดหวังของทุกคนที่เดินทางไป คือ ต้องการอุมเราะห์ที่อัลลอฮฺ(ซล.)ตอบรับ ขอให้การประกอบพิธีอุมเราะห์ในครั้งนี้ เป็นอุมเราะห์ที่ “เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสังคม” อย่างที่ทุกคนตั้งใจไว้

 

ผู้แทนผู้ได้รับผลกระทบ กล่าวว่า ขอขอบคุณ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน ที่ดูแลฮุจญาจทุกๆด้านและทุกท่านเป็นอย่างดี ขอให้อัลลอฮฺ(ซล.) ตอบแทนคุณงามความดี ทั้งโลกนี้และโลกหน้า ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน

 

ทั้งนี้คณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ ตามกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ของ ศอ.บต. จำนวน 120 คน จะมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทย วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 00.10 น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศซาอุดีอาระเบีย (ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) และถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันเดียวกัน เวลา 12.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย

 349 total views,  1 views today