••• กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. แจ้งเตือนพี่น้องมุสลิม อย่าได้หลงเชื่อผู้แอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ฟรี หากพบการกระทำผิดในลักษณะนี้ สามารถแจ้งเบาะแส หรือสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ได้ที่ กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. โทรศัพท์ 0-7327-4715 สายด่วน 1880 ••• Office of Hajj Affairs, SBPAC warned the Muslims that do not be deceived by those who collect fees to fulfill their Hajj free. If found guilty of such things or any question concerning Hajj Pilgrimage, please contact the Office of Hajj Affairs Office, SBPAC Tel 0-7327-4715, hotline 1880. ••• Pejabat Urusan Haji, Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan memberi peringatan kepada para Muslim bahawa jangan tertipu oleh sesiapa yang memungut yuran untuk menunai ibadat Haji dengan percuma. Jika didapati bersalah dengan perkara tersebut atau soalan berkenaan Haji sila hubungi kepada Pejabat Haji di Pejabat Pejabat Urusan Haji, Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan. Tel 0-7327-4715, hotline 1880.ศอ.บต. นำผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมฮาลาล ในพื้นที่ จชต. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารฮาลาลนานาชาติ (MIHAS 2014 ) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง 9-12 เมษายน 2557นี้ พร้อมเปิดตัวสหกรณ์บริการของสมาคมผู้ประกอบการอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย ••• SBPAC brings entrepreneurs from the southern border provinces attending International Halal Showcase (MIHAS 2014) in Kuala Lumpur, Malaysia from 9 to 12 April 2014 along with the opening ceremony of the association of Thai food entrepreneurs in Malaysia. ••• Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan membawa pengusaha tempatan menghadiri Pameran Halal Antarabangsa (MIHAS 2014) di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 9 -12 April 2014 ini dan bersama dengan majlis perasmian kopersasi persatuan usahawan makanan Thai di Malaysia.
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ภาพข่าวและกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
ก่อนหน้า ถัดไป
ชาวสวนยางพาราตื้นตันใจ หลังเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดอาคารโรงรมควันยางพารา บ้านถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา สร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตยางพารา

ชาวสวนยางพาราตื้นตันใจ หลังเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดอาคารโรงรมควันยางพารา บ้านถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา สร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตยางพารา

     เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.  ที่อาคารโรงรมควันยางพารา วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาน้ำยางสด บ้านถ้ำทะลุ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดอาคารโรงรมควันยางพาราและพบปะพี่น้องชาวสวนยาง โดยมีนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอบันนังสตา นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้/ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางวันดี รัตนอนันต์ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาน้ำยางสดบ้านถ้ำทะลุ...

อ่านต่อ
ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยพุทธร่วมงานสมโภชแห่พระ-ลุยไฟ และพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้าประทับบนเกี้ยว พร้อมแห่รอบเมืองยะลา

ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยพุทธร่วมงานสมโภชแห่พระ-ลุยไฟ และพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้าประทับบนเกี้ยว พร้อมแห่รอบเมืองยะลา

     เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557 เวลา 21.00 น.  ที่ศาลเจ้าเค่งฮุดจี่ยะลา (วัดเห้งเจีย) ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมอัญเชิญองค์หยู่ไหล่ฮุกโจ้ว (พระพุทธ) ประทับบนเกี้ยว พร้อมกับนายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา โดยมีนายประดิษฐ์ รัตตัญญู ประธานศาลเจ้าเค่งฮุดจี่ยะลา และคณะกรรมการศาลเจ้า ฯ ร่วมอัญเชิญองค์เทพเจ้า...

อ่านต่อ
นักเรียนไทยใน จชต. เข้าขอบคุณเลขาธิการ ศอ.บต. หลังผลักดัน จนมหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 30 ทุน

นักเรียนไทยใน จชต. เข้าขอบคุณเลขาธิการ ศอ.บต. หลังผลักดัน จนมหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ให้น…

     เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557  เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นักศึกษาในพื้นที่ทั้งจาก จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ที่สอบชิงทุนของมหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก กว่า 30 คน พร้อมด้วยผู้ปกครอง เข้าพบ พันตำรวจเอกทวี  สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแสดงความขอบคุณ หลังจาก...

อ่านต่อ
สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ ร่วมแถลงการณ์ขออุทธรณ์คำตัดสินของศาลอาญาในกรณีคดีอุ้มฆ่านายอัลรูไวลี นักธุรกิจชาวซาอุดีอาระเบีย

สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ ร่วมแถลงการณ์ขออุทธรณ์คำตัดสินของศาลอาญาในกรณีคดีอุ้มฆ่านายอัลรูไวลี นักธุรกิจชาวซาอุดีอาระเบีย

     เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.  ที่โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย นายกริยา กิจจารักษ์ ประธานสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและผู้แทนของจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล สงขลา พัทลุง ตรัง...

อ่านต่อ
ชาวบ้านอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส แห่ร่วมพิธีรับปีใหม่แบบไทยกันหนาแน่น ในขณะที่ เลขาธิการ ศอ.บต. ระบุ เยาวชนคือโอกาสของความสันติสุขในพื้นที่

ชาวบ้านอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส แห่ร่วมพิธีรับปีใหม่แบบไทยกันหนาแน่น ในขณะที่ เลขาธิการ ศอ.บต. ระบุ เยาวชนคือโอกาสของความสันติสุขในพื้นที่

     เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2557  เวลา19.00 น. ที่วัดชลธาราวาส (วัดร่อน)  หมู่2 ต.ตันหยงมัส  อ.ระแงะ จ.นราธิวาส พันตำรวจเอกทวี  สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นประธาน การจัดงานประเพณีรับปีใหม่แบบไทย ประจำปี 2557 (รับแรม1ค่ำ เดือน 5)  และงานรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ โดยมีนายณัฐพงศ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ...

อ่านต่อ
เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมพิธีสรงน้ำหลวงพ่อทวด อาจารย์ทิม วัดช้างไห้ จ.ปัตตานี ย้ำ ให้ข้าราชการในพื้นที่เข้าหาประชาชนและร่วมทำกิจกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะในช่วงวันสำคัญทางศาสนา

เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมพิธีสรงน้ำหลวงพ่อทวด อาจารย์ทิม วัดช้างไห้ จ.ปัตตานี ย้ำ ให้ข้าราชการในพื้นที่เข้าหาประชาชนและร่วมทำกิจกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะในช่วงว…

      เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ที่วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างไห้) ตำบลควนโนรี  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  พันตำรวจเอกทวี  สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางเป็นประธานในงานสรงน้ำรูปเหมือนหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและ อาจารย์ทิม  ธมฺมธโร  ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังมี...

อ่านต่อ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ภาคใต้แห่งชาติ ตรวจเยี่ยมหน่วยและประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อปรับแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อม มอบนโยบายและข้อสั่งการเกี่ยวกับหน่วยปฏิบัติในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ภาคใต้แห่งชาติ ตรวจเยี่ยมหน่วยและประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อปรับแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อม มอบนโยบายและข้อสั่งกา…

     เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2557   เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของหน่วยงานให้การต้อนรับ หลังจากนั้น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ...

อ่านต่อ
รองเลขาธิการ ศอ.บต. และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมที่ตั้งของหน่วยงานฝ่ายทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองในพื้นที่รวมทั้งจุดตรวจร่วมตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557

รองเลขาธิการ ศอ.บต. และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมที่ตั้งของหน่วยงานฝ่ายทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองในพื้นที่รวมทั้งจุดตรวจร่วมตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถน…

     เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557 เวลา 07.30 – 18.00 น.ผศ.ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมเยียนที่ตั้งของหน่วยงานฝ่ายทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองในพื้นที่รวมทั้งจุดตรวจร่วมตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ     อำเภอระแงะ อำเภอสุคีริน อำเภอจะแนะ และอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กำลังใจ และกล่าวอวยพรปีใหม่ไทยขอบคุณหน่วยกำลังในแต่ละพื้นที่ที่ได้เสียสละเวลาเพื่อมาให้บริการประชาชน

อ่านต่อ
 1. การศึกษา
 2. เศรษฐกิจ
 3. ต่างประเทศ
 4. กีฬา
 5. เทคโนโลยี
 6. อื่นๆ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ก่อนหน้า ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ก่อนหน้า ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ก่อนหน้า ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ก่อนหน้า ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ก่อนหน้า ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ก่อนหน้า ถัดไป
 1. ปฎิทินกิจกรรม
 2. เวลาละหมาด
 3. ราคาทองคำ
 4. ทีวีออนไลน์/เว็บลิงค์ต่างๆ
ราคา
ขาย
ทอง
1 บาท

banner egovbanner pbwatchbanner hajjbanner oicbanner sio

A+ A A-

คลิป วิดีโอ ข่าว สกู๊ป

รายการมลายู ตอน ที่มาของภาษมลายูปัตตานี

Category: TV Melayu
Views: 9

รายการ Suara Pattani ออกอากาศเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557

Category: TV Melayu
Views: 5

รายการ Suara Pattani ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557

Category: TV Melayu
Views: 5

รายการ Merantau (พเนจร) ตอนที่ 3 Ujian (บททดสอบ) ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 10.00 - 11.00 น. ช่อง 11 ยะลา

Category: TV Melayu
Views: 43

รายการ PENTU TERBUKA ตอน กุรบาน ออกอากาศ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดยะลา ทุกวันพฤหัสบดี เวลา...

Category: TV Melayu
Views: 41

รายการ PENTU TERBUKA ตอน กุรบานออกอากาศ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดยะลาทุกวันพฤหัสบดี เวลา...

Category: TV Melayu
Views: 31

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556เวลา 13.30 น. ที่อุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) ชั้น 8 Central World กรุงเทพมหานคร...

Category: การศึกษา
Views: 133

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการศอ.บต.เป็นประธานเปิดสำนักงานที่ทำการ ณ...

Category: การศึกษา
Views: 132

ทีวีมลายู รายการ Cara Hidup Melayuตอน นาซิกราบู (ข้าวยำ) ตอน 2ออกอากาศทางสถานี NBT ช่อง 11 จ.ยะลาทุกวันอังคาร เวลา...

Category: TV Melayu
Views: 143

ผู้บริหาร

banner placeofworship banner tisisbanner korpobanner servey

ข่าวประชาสัมพันธ์

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

5594679
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
11587
28189
144248
241456
481407
934279
5594679

IP ของคุณ: 50.17.162.174