Select Page

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กแก่องค์กรภาคประชาสังคมขับเคลื่อนเชิงประเด็นในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔ พื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 165 total views

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาประเมืนการเป็นตำบลมั่้นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 228 total views