s
Select Page

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก