Select Page

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมสร้างการรับรู้ความก้าวหน้าการพัฒนาตามกิจกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เชิงรุกผ่านสื่อโทรทัศน์ รายการข่าวเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 223 total views