Select Page

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย แก่นางสดใส สุขผดุง จากเหตุการาณ์ระเบิดบริเวณข้างร้านสดใสคาราโอเกะ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 เป็นจำนวนเงิน 7,450 บาท

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2564 เวลา 13.00 น. นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ/ผอ.ศปก.ตากใบ มอบหมายให้นายปรัชญา พรหมศรี ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานเยียวยา พร้อมด้วย นายอับดุลตอเล็บ คูแซ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนประจำจังหวัด/อำเภอ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย แก่นางสดใส สุขผดุง กรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณข้างร้านสดใสคาราโอเกะ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 เป็นจำนวนเงิน 7,450 บาท จากมติที่ประชุมจ่ายเงินทดแทนกรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2556

อำเภอจะแนะ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านทรัพย์สินให้แก่ นางสาวซำซียะห์ สะมะแอ เป็นเงินจำนวน 8,480 บาท

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2564 เวลา 10.00 น.ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้ นายวิริยะพงษ์ วีระพงษ์ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานเยียวยา พร้อมเจ้าหน้าที่นวิเคราะห์นโยบายและแผนประจำอำเภอ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านทรัพย์สินให้กับ นางสาวซำซียะห์ สะมะแอ อยู่บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ที่ 3 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เป็นจำนวนเงิน 8,480 บาท

ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับทายาท อส.หมัดรุสลี กอและ จำนวน 3 ราย จากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2564 เวลา 10.30 น.ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอจะแนะ พร้อมด้วย นายอับดุลตอเล็บ คูแซ หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาส นายวิริยะพงษ์ วีระพงษ์ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานเยียวยา และเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนประจำจังหวัด/อำเภอ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับทายาท อส.หมัดรุสลี กอและ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 จำนวน 3 รายประกอบด้วย 1.นางสาวอาซีแกน อูมา (ภรรยา) เป็นจำนวนเงิน 166,666 บาท 2.ดช.มูฮัมหมัดชาริฟ กอและ (บุตร) เป็นจำนวนเงิน 166,666 บาท 3.นางโสพิณ ชัยหาญ (มารดา) เป็นจำนวนเงิน 166,666 บาท

เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งผู้ได้รับผลกระทบฯ เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ 112 คน พร้อมอำนวยพร ให้ประกอบพิธีอุมเราะห์ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายอุมเราะห์ “เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสังคม”

วันนี้ ( 28 พฤศจิกายน 2564 ) ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีส่งและอำนวยพรให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์ แก่ผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2564 ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ซึ่งรัฐบาล โดย ศอ.บต. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ถือเป็นการดำเนินการครั้งแรกในรอบ 2 ปี นับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งประเทศซาอุดิอาระเบียได้ผ่อนปรนมาตรการในการเข้า – ออก ของชาวมุสลิมทั่วโลกโดยยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ประเทศซาอุดิอาระเบียได้วางไว้อย่างเข้มงวด

ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 โดยขอให้ทุกคนประกอบพิธีอุมเราะห์ประสบความสำเร็จที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ครั้งนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญและเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่ได้เดินทางไปสถานศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาที่ตนเองนับถือ ซึ่งทุกคนถือเป็นทูตของประเทศไทย ในการไปทำหน้าที่ในฐานะคนไทย และเมื่อกลับมาแล้วขอให้ทุกคนกลับมาทำประโยชน์ให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นคนดีของครอบครัว เป็นคนดีของสังคม และช่วยกันสร้างสรรค์ความสุข ความเจริญให้กับประเทศชาติ และที่สำคัญการเดินทางไปในครั้งนี้ ขอให้เป็นการประกอบพิธีอุมเราะห์ “เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสังคม” อย่างที่ทุกคนตั้งใจไว้

ขณะที่ทางด้านนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมขอดูอาร์ เพื่อเป็นการขอพรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ดำเนินการประกอบพิธีอุมเราะห์สำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ ตลอดจนเดินทางด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมเน้นย้ำการดูแลตนเอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

ด้าน นางดวงพร สุวรรณมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส กล่าวถึงการอำนวยความสะดวกภายในอาคารผู้โดยสารของท่ากาอาศยานนราธิวาสในครั้งนี้ว่า ได้มีการวางมาตรการอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในเรื่องของการคัดกรอง และการแบ่งพื้นที่สำหรับญาติมิตรที่จะมาร่วมส่งผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในครั้งนี้ โดยทางท่าอากาศยานได้มีการจัดสถานที่ต้อนรับและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ญาติพี่น้องทุกคน เพื่อให้มีความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่จะร่วมเดินทางทุกคน และได้ประชาสัมพันธ์ถึงการเว้นระยะห่าง และการดูแลตัวเองให้ดีที่สุด

ส่วนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างดีใจที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพราะถือเป็นการสร้างโอกาสสร้างความเท่าเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบฯทุกคน ซึ่งทุกคนที่เป็นชาวไทยมุสลิมนั้น มีความมุ่งหวังอย่างมากที่จะเดินทางไปดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ณ นครมาดีนะห์ ประเทศซาอุเดียอาระเบีย เชื่อว่า การประกอบพิธีอุมเราะห์ จะเป็นอุมเราะห์ที่เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสังคม โดยทุกคนพร้อมที่จะกลับมาเป็นเครือข่ายในการพัฒนา พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกัน ซึ่งอาจจะต้องเริ่มจากตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสังคม

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 112 คน ประกอบด้วย พื้นที่ จ. สงขลา 3 คน,จ. ปัตตานี 31 คน , จ.ยะลา 34 คน และนราธิวาส 44 คน แบ่งการเดินทางออก 2 รุ่น โดยวันนี้เป็นการเดินทางรุ่นที่ 1 จำนวน 55 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 57 คน เดินทางวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งในรุ่นที่ 2 จะมีการจัดพิธีส่งและอำนวยพรให้เช่นเดียวกัน

ข่าว / มะซัมรี สะนิ
ภาพ / มัสลัน ตาเฮร์
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

ทุกฝ่ายเตรียมระดมความพร้อมแผนรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ จชต. พร้อมปรับแผนระบายน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้น ระหว่างเขื่อนบางลาง-เขื่อนปัตตานี

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2564) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือ และเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการเหตุในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมติดตาม ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและอำนวยการหน่วยงานในพื้นที่ ในการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝน ให้เกิดความเป็นเอกภาพ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีพลเรือโท ธนพล วิชัยลักขณา ประธานอนุกรรมการคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยผู้แทนจากจังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนาภคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ภาคใต้ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ตามที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กอนช. ได้ติดตามและคาดการณ์สภาพอากาศในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ดังกล่าว ช่วงระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงต้นเดือน ธันวาคม 2564 จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและหย่อมความกดอากาศต่ำ ซึ่งส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำหลากและส่งผลกระทบกับประชาชนได้ ขณะเดียวกัน ยังต้องติดตามเฝ้าระวังคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยที่จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและล้นตลิ่งเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณปากแม่น้ำได้เช่นกัน

นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กล่าวว่า จากการรายงานสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นว่า ในพื้นที่ภาคใต้จะยังมีฝนตกหนักและหนักมากอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงต้นเดือน ธันวาคม 2564 ต้นไป ซึ่ง กอนช.จะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สรุปแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างศูนย์ฯ น้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กอนช. และ ศอ.บต. ที่จะบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในการติดตาม เฝ้าระวัง ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แนวโน้มการคาดการณ์ การเตรียมพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ และแผนการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งหารือแนวทางการปรับแผนการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง และคาดการณ์ว่ามีความเสี่ยงล้นอ่างเก็บน้ำ โดยเฉพาะเขื่อนบางลางและเขื่อนปัตตานีให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำล้นทางระบายน้ำ กระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ำ ซึ่ง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุอย่างรัดกุม เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที และกำชับให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

นอกจากนี้ นายชยันต์ เมืองสง ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กอนช. ยังได้เปิดกลุ่มไลน์ ที่เชื่อมโยงหน่วยงานเกี่ยวข้องผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด โดยมีทั้งข้อมูลสถานการณ์น้ำ การประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ประกาศแจ้งเตือนต่างๆ เพื่อแจ้งไปยังอำเภอ ท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่ได้โดยตรง ซึ่งนอกจากจะส่งผ่านข้อมูลข่าวสารแล้ว ยังเป็นการติดตามผลการวิเคราะห์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการลดผลกระทบให้ประชาชนได้โดยเร็ว ขณะเดียวกัน ภาคประชาชนยังสามารถแจ้งข้อมูลพื้นที่ประสบภัย การขอรับการช่วยเหลือได้ทันที ทั้งการแจ้งจุดประสบภัย ภาพถ่ายที่เป็นปัจจุบันมายังกลุ่มไลน์นี้ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงข้อมูลในการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ตลอด 24 ชั่วโมงด้วย

ด้าน เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า ศอ.บต. พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการทำงานที่ยั่งยืน ช่วยหนุนเสริม เติมเต็ม ทุกส่วนราชการเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ร่วมบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเชื่อมโยงข้อมูลนำมาคาดการณ์และวิเคราะห์สภาพอากาศ ปริมาณน้ำในลำน้ำ แหล่งเก็บกักน้ำ พื้นที่น้ำหลาก เพื่อเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ที่สำคัญได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรายงานและแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

เลขาธิการ ศอ.บต. เผย ขับเคลื่อนการบริหารการจัดการภาครัฐในพื้นที่ จชต. อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

วันนี้ ที่ห้องรับรอง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ สถาบันการจัดการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เข้าพบพลเรือตรี สมเกียรติ​ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อขอคำแนะนำการดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลนโยบายภาครัฐ ตามมาตรการพักชำระหนี้ และลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้า ธ.ก.ส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่ง ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดำเนินงานร่วมกับ ธ.ก.ส. โดยเป็นหน่วยประสานการดำเนินงานพักชำระหนี้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการขับเคลื่อนในการบริหารการจัดการภาครัฐในพื้นที่ จชต. อย่างมีประสิทธิภาพ ว่า เน้นประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด โดยการดำเนินงานต่างๆ ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนในพื้นที่ อาทิ สำนักงานเกษตร เป็นหน่วยผลิต สำนักงานพาณิชย์ เป็นหน่วยงานจัดจำหน่าย และศอ.บต. เป็นหน่วยประสานหนุนเสริม ในส่วนของสถาบันการเงิน มีหน้าที่เติมเต็มการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการทำการเกษตรนวัตกรรมรูปแบบใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่

ด้าน ดร.ณัฏฐพันธ์ กล่าวว่า สถาบันการจัดการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นหน่วยงานดำเนินการติดตามและประเมินผลนโยบายภาครัฐ ซึ่งเห็นว่า ศอ.บต. มีบทบาทการดำเนินงานพัฒนาและยกระดับในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนจึงเข้าพบ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลในการนำไปใช้ดำเนินงานในการติดตามมาตรการพักชำระหนี้ และลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้า ธ.ก.ส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป