Select Page

อำเภอรือเสาะ พบปะ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 ให้กับลูกจ้างโครงการจ้างงานและสร้างงานเร่งด่วน กลุ่มเยียวยา

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วย นายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอาวุโส นายภาวิน ไกรนรา ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยา นางมายีด๊ะ มาแน จนท.ปกครอง และเจ้าหน้าที่เยียวยา ประชุมชี้แจง พบปะ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 ให้กับลูกจ้างโครงการจ้างงานและสร้างงานเร่งด่วน กลุ่มเยียวยา ณ ห้องประชุมบึงบัวบากง ที่ทำการปกครองอำเภอรือเสาะ

เยียวยาศอ.บต. เข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวน

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้ นางสาวสุนารี บุญชุบ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เข้าเยี่ยม ส.อ.วัชรา ไชยแก้ว อายุ 33 ปี ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวน ซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวน รปภ.ครู ด้วยรถจักรยานยนต์ บริเวณพื้นที่ บ.บางทะเลเก่า ม.3 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ถูกกระสุนปืนเข้าทะลุแก้มซ้าย ช่องปากฉีกขาด กระดูกใบหน้าแตก อาการ รับรู้ตอบสนองได้ ให้อาหารทางสายยาง พักรักษาตัวอยู่อาคารรัตนชีวรักษ์ หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ ชั้น 5 เตียง 25 ในการนี้ นางสาวสุนารี บุญชุบ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมในนามเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ

อำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ แก่บุตรผู้ได้รับผลกระทบ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยนายมะยูโซะ กูเตะ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นางสาวฟาอีซะห์ หะยียูโซ๊ะ ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยา ,นางอ้อยใจ ศรีสุวรรณ์ ประธานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตู ,ชป.บ้านรอตันบาตู นย.ฉก.ทร.33,เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเยียวยาอำเภอเมืองนราธิวาส และประธานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตู ร่วมมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ แก่บุตรผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 6 ทุน ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตู หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ต่อมา เวลา 10.00 น. นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยนายมะยูโซะ กูเตะ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นางสาวฟาอีซะห์ หะยียูโซ๊ะ ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยา ,นางอ้อยใจ ศรีสุวรรณ์ ประธานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตู ,ชป.บ้านรอตันบาตู นย.ฉก.ทร.33 และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเยียวยาอำเภอเมืองนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และตรวจเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตู หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน 17 ราย ดังนี้
1.นางสารีป๊ะ กือจิ บ้านเลขที่ 123/22 ม.7 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
2.นางสาวรุจิเรจ สายแก้ว บ้านเลขที่ 118/4ม.7 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
3.นายบุคอรี เจ๊ะมิ บ้านเลขที่ 118/5 ม.7 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
4.นางปั๋น พนหมภักดีบ้านเลขที่ 118/8ม.7 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
5.นางบุญช่วย แก้วประดับ บ้านเลขที่ 118/19 ม.7จ.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
6.นางมัลยานา มะนุ บ้านเลขที่ 119/1ม.7 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
7.นางกามารีเย๊าะ บินดาโอ๊ะ บ้านเลขที่ 120/11 ม.7ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
8.นางสมฤทัย สะแลแม บ้านเลขที่ 120/8 ม.7ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
9.นายมูหามะรอปีอี ตาเย๊ะ บ้านเลขที่ 120/9 ม.7ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
10.นางศรี โสพินธิ์ บ้านเลขที่122/13 ม.7ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
11.นางแอนนา สีสุข บ้านเลขที่ 122/14 ม.7ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
12.นายพิเชษฐ จันทร์ บ้านเลขที่ 122/23 ม.7ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
13.นายชูระสิทธิ์ คงเพ็ชร บ้านเลขที่ 122/2 ม.7ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
14.นางรอมือลัส เงาะโซ๊ะ บ้านเลขที่ 123/15 ม.7ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
15.นางวรรณา ยั่งยืน บ้านเลขที่ 123/15 ม.7ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
16.นางรานิง บอรอเฮง บ้านเลขที่ 123/21 ม.7ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
17.นางรุงฤดี ใจอินทร์ บ้านเลขที่ 123/7 ม.7ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมทอดกฐินวัดราษฏร์บูรณะ (วัดช้างให้) จังหวัดปัตตานี ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนร่วมการทำบุญเป็นจำนวนมาก

วันนี้ (17 ตุลาคม 2563) เวลา 13.20 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 พร้อมร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน และบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนก่อสร้างเจดีย์และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป ณ วัดราษฏร์บูรณะ(วัดช้างให้) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมี พอเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ผู้ว่าราชการทั้ง 3 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 

สำหรับงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราษฏร์บูรณะ (วัดช้างให้) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในครั้งนี้ มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเดินทางมาร่วมทำบุญอย่างคับคั่ง ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินและบริจาคปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างเจดีย์ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ ยอดปัจจัยในการทำบุญในปีนี้ทั้งสิ้น 3,697,154 บาท

 

รองนายกฯประวิตร พอใจ ความก้าวหน้างานพัฒนาและความมั่นคง จชต. พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนสนับสนุนการทำงาน ศอ.บต. ให้พี่น้องปชช.ได้รับผลประโยชน์สูงสุด

วันนี้ (17 ตุลาคม 2563) ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ติดตามงานด้านการพัฒนาและความมั่นคงในพื้นที่ จชต. โดยมี ศอ.บต. นำโดยพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. รายงานความก้าวหน้างานด้านการพัฒนา และกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 รายงานการรักษาความมั่นคงในพื้นที่  

สำหรับงานด้านการพัฒนา ศอ.บต. มีการพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคง กินดีอยู่ดี ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในด้านเศรษฐกิจ มีการส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเล ในพื้นที่จ.ปัตตานี เพื่อยกระดับ จชต.เป็นเมืองปูทะเลโลก โดยตั้งเป้าสนับสนุนประชาชนพื้นที่ชายฝั่ง 10 อำเภอ ตั้งแต่ อ.จะนะ จ.สงขลา ถึง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพื่อสร้างอาชีพเสริมแก่พี่น้องชายฝั่ง

     นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับแปลงเกษตรเดิม โดยส่งเสริมการปลูกไผ่ นำร่อง 6,000 ไร่ เพื่อป้อนโรงงานและโรงไฟฟ้าชีวะมวลในพื้นที่ 5 จชต. และตั้งเป้าขยายพื้นที่เพาะปลูกอีก 30,000 ไร่ ส่งเสริมปลูกกาแฟโรบัสต้าคุณภาพภาคใต้ ร่วมกับคาเฟ่ อะเมซอน บริษัท ปตท. เพื่อสร้างอาชีพ พร้อมกับการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบทั้ง 4 เมือง คือเมืองจะนะ เมืองหนองจิก เมืองเบตง และเมืองสุไหงโกลก

สำหรับความก้าวหน้าด้านสังคม ศอ.บต.ดำเนินการจัดทำบัตรรับรองสถานะชั่วคราวแก่กลุ่มโอรังซาไก กลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสรี พร้อม เตรียมการจัดทำบัตรประชาชนให้ คาดว่า จะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จให้เป็นของขวัญปีใหม่ นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหากลุ่มคนไร้สัญชาติหรือไร้สถานะทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่ กว่า 13,000 คน โดยการพิสูจน์ DNA และตรวจสอบด้านอื่นๆ พร้อมดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบาง ขาดโอกาส พัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งแก้ปัญหาสาธารณสุขและสุขอนามัยแม่และเด็ก การเสียชีวิตของเด็กจากโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ภาวะทุพโภชนาการในเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก

นอกจากนี้ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ปรับพื้นที่สถานีรถไฟ ให้เป็นสถานีเพื่อการขนส่งแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการทุกระดับ เร่งรัดก่อสร้างท่าเรือ ให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในระดับอนุภูมิภาค เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิทำกิน

พลเอกประวิตร เผยถึงการพัฒนา จชต.ว่า พึงพอใจกับความก้าวหน้าการพัฒนาและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ศอ.บต. กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้นำในการขับเคลื่อน โดยมีข้าราชการทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดี เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ ว่าภาครัฐตั้งใจพัฒนาพื้นที่ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน และเพื่อให้คนในพื้นที่อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ โดยการพัฒนาที่ ศอ.บต. ดำเนินการขึ้น สามารถสร้างงาน สร้างรายได้และสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอให้ข้าราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานของ ศอ.บต. ทุกโอกาส ไม่ว่าโครงการใด ที่เล็งเห็นว่าประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ อาทิ โครงการขับเคลื่อนปูทะเลในพื้นที่ ส่งเสริมการปลูกไผ่เศรษฐกิจ กาแฟ โครงการ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง และอื่นๆ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จ ให้ประชาชนมีอาชีพนำไปสู่การลดความรุนแรง

เลขาธิการ ศอ.บต.พร้อมเจ้าหน้าที่เยียวยา ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว นางอุบลรัตน์ สีทองแก้ว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ ปัจจุบันมีรายได้มีอาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ (15 ตุลาคม 2563) ที่ผ่านมา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต พร้อมด้วย นางสาวอุบล ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเยียวยา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามคุณภาพชีวิตครอบครัว นางอุบลรัตน์ สีทองแก้ว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 120 หมู่ 5 ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นทายาทของ นายสมชาย สีทองแก้ว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 ขณะที่ขับรถพร้อมภรรยา บรรทุกน้ำยางเพื่อไปจำหน่าย ได้มีคนร้ายขับรถจักรยานยนต์ใช้อาวุธปืนขนาด 45 ยิงใส่ถูกบริเวณขา เหตุเกิดบริเวณถนนสายชนบทบ้านปรีกี-คลองใหม่หมู่ 5 ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยในการลงพื้นที่เยี่ยมและพบปะในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เยียวยาในพื้นที่ร่วมทีมลงพื้นที่

 สำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาของครอบครัว นางอุบลรัตน์ สีทองแก้ว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ ได้รับการเยียวยาตามมติ ครม.ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ นางอุบลรัตน์ สีทองแก้ว ผู้ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ฯ ทำอาชีพค้าขายเล็กน้อย หลังจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ ได้นำเงินช่วยเหลือเยียวยาก้อนแรก 50,000 บาท มาซื้อพันธุ์นกกระทาและพันธ์เป็ด เพื่อเพาะลูกขยายผลต่อเติม เป็นการเพาะพันธุ์ ไก่ไข่นกกระทา เพาะพันธุ์ไก่เบตง เพื่อสร้างรายได้ในครอบครัว และค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในครัวเรือน ส่งลูกเรียนจบปริญญาตรี 1 คน และมีลูกกำลังเรียนอยู่อีก 2 คน นอกจากนี้ ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ปลูกผัก ผลไม้ในบริเวณรอบบ้าน ทำให้ลดรายจ่ายอีกช่องทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของทุนการดำรงชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกเหนือจากตัวเงินเยียวยา เพื่อให้เป็นต้นแบบของการเรียนรู้ในการนำเงินเยียวยามาขยายต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสนับสนุนเพื่อให้ใช้เวลาอยู่ในสวนมากที่สุด