Select Page

จังหวัดนราธิวาส เตรียมเปิดประวัติศาสตร์ งาน “เดิน – วิ่ง ทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส” พร้อมกัน 13 อำเภอ ในวันที่ 22 พ.ค.65 นี้ คาด..จะมีนักวิ่งกว่า 20,000 คน เข้าร่วมอย่างคึกคัก

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 จังหวัดนราธิวาส แถลงข่าวโครงการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายและเล่นกีฬา “เดิน – วิ่ง ทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส” โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายชนาสิน สิมะดำรงค์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าหาดนราทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายกับประชาชนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดนราธิวาส รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแกจังหวัดนราธิวาส

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส ถือเป็นจังหวัดที่มีนักกีฬา ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดมาโดยตลอด นราธิวาสสามารถสร้างนักกีฬาระดับประเทศ สร้างชื่อเสียงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย ทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญ และมีการส่งเสริมมาโดยตลอด ด้านมาตรการการป้องกันโรคโควิด19 ทางจังหวัดนราธิวาส ได้มีมาตรการ และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ประกอบกับทางรัฐบาลได้เปิดประเทศ และเปิดด่านชายแดนระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษกิจให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งขณะนี้มีประชาชนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม แล้วจำนวน 16,000 คน คาดว่าเมื่อถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ จะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20,000 คน ถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์และประวัติศาสตร์ใหม่แก่จังหวัดนราธิวาส

ด้านนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม ซึ่งได้มีการประชุมคัดเลือกประเภทกีฬา เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จึงได้เลือกกีฬา เดิน-วิ่ง เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเพศวัย ได้ร่วมกิจกรรม และขยายเส้นทางการเดินวิ่ง เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส ในแต่ละอำเภอได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกัน ทั้ง13 อำเภอ และนอกเหนือจากการส่งเสริมด้านกีฬาแล้ว กิจกรรมครั้งนี้ ยังช่วยส่งเสริมในด้วยเศษรฐกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่ อีกด้วย

ขณะที่รองเลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวชื่นชมจังหวัดนราธิวาสและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่มีความตั้งใจจัดกิจกรรม โดยเลือกชนิดกีฬาที่ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมได้ และกระจายพื้นที่ได้ครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาสด้วย นอกจากนี้ในห้วงวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ศอ.บต ได้มีการจัดกิจกรรมวิ่งเทรล ในรายการ Amazean Jungle Trail 2022 ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีนักวิ่งกว่า 14 ประเทศ เข้าร่วม ทำให้ผู้ประกอบการทั้งร้านอาหาร และที่พักในพื้นที่เต็มทุกแห่ง มีเงินสะพัดเข้ามากว่า 100 ล้านบาท นับเป็นการเปิดศักราชใหม่ด้านการท่องเที่ยวโดยใช้พื้นฐานด้านกีฬา นำเอกลักษณ์และความสมบูรณ์ของธรรมชาติมาสื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสจนทำให้สนามแห่งนี้ ผ่านการรับรองมาตรฐานให้เป็นสนามระดับ World Series แห่งที่ 2 ของประเทศไทย และอนาคตจะมีการจัด โดยใช้ชื่อว่า Amazean Jungle Trail Betong By UTMB ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้ ทั้งหมดนี้ถือเป็นการใช้กลไกลในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามกิจกรรมฯ มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป พร้อมกันทั้ง 13 อำเภอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง ทั้งเมือง ช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส” สามารถติดตามได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ เดิน-วิ่งทั้งเมือง ช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส หรือสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ต่อไป

พุทธศาสนิกชน ในพื้นที่ จชต. กว่า 1,000 คน ร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2565

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา เคลือบมณี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมในพิธีเปิดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2565 จัดขึ้น เพื่อเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยมี พลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ตลอดจน นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 1,000 คน ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส วัดเขากง ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนา และเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงเป็นการร่วมกันเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นเริ่มตั้งแต่ภาคเช้า โดยจัดให้มีการบรรยายธรรม ถวายอาหารเพล ส่วนในภาคบ่าย คณะสงฆ์ภาคที่ 18 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา และกิจกรรมแห่เวียนเทียน โดยมี
พระเดชพระคุณเจ้าคณะ พระพรหมจริยาจารย์ ประธานในพิธี

ข่าว / มะซัมรี สะนิ
ภาพ / สุฮัยมี มามะ
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

ศอ.บต. ร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ หารือแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นโคจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อหารือในประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นโคจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยมี ผู้แทนจากสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี นราธิวาส สงขลา ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนปศุสัตว์เขต 9 และผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขับเคลื่อนด้านโค ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 
นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรกรแห่งชาติเดิมทีได้ขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดอยู่แล้ว ในส่วนของเรื่องโคหรือเรื่องปศุสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติ เห็นความสำคัญของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้ง 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาและเล็งเห็นว่าทาง ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังขับเคลื่อนในการให้พี่น้องประชาชนหรือเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง เป็นเป้าสำคัญที่จะต้องผลักดันส่งเสริม ทางสภาเกษรกรแห่งชาติจึงมีมติรับทราบในเรื่องโค ให้ขับเคลื่อนต่อ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในการสร้างโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรได้ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองทั้งรายได้และมีส่วนสร้างให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความมั่นคงในรายได้ การหารือในครั้งนี้เป็นหารือและแลกเปลี่ยนว่าจะทำอย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรเรามีความยั่งยืน สามารถเลี้ยงดูตนเองได้บนพื้นฐานขององค์ความรู้และการจัดระเบียบที่ถูกต้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับแรงหนุนแรงเสริมในกระบวนการที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

ศอ.บต. ต้อนรับกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสตรี และกลไกการขับเคลื่อนด้านคนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะ ซึ่งลงมาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังข้อมูลการดำเนินงานด้านสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกลไกศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้และกลไกการขับเคลื่อนด้านคนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย นายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ ตลอดจนผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการนำเสนอทิศทางการดำเนินงานด้านสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกลไกศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงาน องค์กรที่ขับเคลื่อน 4 องค์กร ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ภาคประชาสังคม ศอ.บต.และกอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า มีทิศทางการดำเนินงาน 7 ประเด็น คือ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเยียวยา ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเด็กและสตรี เด็กและสตรีกับสันติภาพและความรุนแรง สุขภาวะของเด็กและสตรี การเข้าถึงการบริการภาครัฐของเด็กและสตรี การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับ การยอมรับและความเท่าเทียม มีการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสตรีกับสันติภาพและความมั่นคง
 
นอกจากนี้ที่ประชุมยังนำเสนอกลไกการขับเคลื่อนด้านคนพิการ โดยทิศทางเป้าหมายคือ เพื่อให้คนพิการ มีพัฒนาการดีขึ้น ลดภาระการดูแลของสมาชิกในครอบครัว ให้ครอบครัวมีเวลาในการประกอบอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐ โดยผลการดำเนินการ ศอ.บต.สนับสนุนและขับเคลื่อนการช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพคนพิการและครอบครัวให้เกิดความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยการนำร่องกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโอกาสให้คนพิการได้มีอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงและจำเป็นต้องใช้ในการฟื้นฟูสภาพ ลดภาระผู้ดูแลและช่วยเหลือตัวเองในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส อาทิ สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดและโรงพยาบาลยะลา โดย ประสานงาน สร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการเป็น “ธนาคารอุปกรณ์คนพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้” จัดตั้งขึ้นที่ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำหน้าที่รวบรวมอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน บริจาค หรือผลิตขึ้นตามโครงการสนองแนวพระราชดำริฯ “เก้าอี้สุขใจสู่รองเท้าสั่งตัด” และบูรณาการการทำงาน กับสถานบริการสาธารณสุขในการค้นหา คัดกรอง สนับสนุน และส่งต่อการให้ความช่วยเหลือคนพิการ
 
อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในห้วงปี พ.ศ.2560-2564 ศอ.บต. ได้ดำเนินการประสานและอำนวยการจนสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ เก้าอี้สุขใจ รองเท้าสั่งตัด เตียงฝึกยืน วอล์คเกอร์ รวมทั้งสิ้น 935 ชุดและในปี 2564 มีเด็กพิการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมโครงการรวม 180 ราย แบ่งเป็น รองเท้าสั่งตัดจำนวน 114 ราย และอุปกรณ์ฟื้นฟูการทรงตัว (เตียงฝึกยืน) จำนวน 66 ราย

ศอ.บต.ประชุมชี้แจงและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนโครงการสานฝันสู่อนาคตยกระดับ การบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมชี้แจงและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนโครงการสานฝันสู่อนาคตยกระดับการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ผู้อำนวยการส่วนงาน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 
นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาการเรียนรู้ของคนในสังคมทุกระดับและได้เล็งเห็นว่ายังมีเด็กและเยาวชนอีกเป็นจำนวนมากที่มีศักยภาพแต่ขาดโอกาสในการศึกษาและการพัฒนาตนเองจากการขาดปัจจัยสนับสนุนให้ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ศอ.บต. ร่วมกับโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลได้มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตศักยภาพของเด็กไทยด้วยการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆขึ้น เพื่อช่วยเหลือและให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเปิดสอนหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นการรับรองหลักสูตรวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษา สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แต่สิ่งที่ทุกคนได้รับนั้นไม่ใช่เพียงแค่เงินเดือนหรือวุฒิฯเท่านั้น แต่ยังได้รับคุณค่าที่จะเกิดกับทุกคนในเรื่องของการเรียนรู้ชีวิตในการทำงาน รู้จักความรับผิดชอบ รู้จักการเสียสละและรู้จักความอดทน อย่างไรก็ตามประสบการณ์ที่แต่ละคนได้รับคงจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์และบุคคลรอบข้าง แต่ก็เชื่อได้ว่าประสบการณ์เหล่านี้จะนำพาเยาวชนทุกคนไปสู่ความสำเร็จในชีวิตทั้งการเลือกเส้นทางในการศึกษาหรือการทำงานในอนาคต
 
ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้ดำเนินกิจกรรม ประชุมชี้แจงและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนโครงการสานฝันสู่อนาคตยกระดับการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยพิจารณาเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับได้ในระดับดี และได้บูรณาการความร่วมมือกับโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลซึ่งอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการสานฝันสู่อนาคตยกระดับการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเปิดสอนหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการมีอาชีพและมีรายได้เลี้ยงตนเอง หลักสูตรดังกล่าวเป็นการรับรองหลักสูตรวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้คือ ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ จำนวน 10 ทุน

ผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเยียวยาตามมาตรการลดจำนวนเรือประมงเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเยียวยาตามมาตรการลดจำนวนเรือประมงเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงกลไกการทำงานภาพรวมและกลไกภายในคณะทำงานฯ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
โดยที่ประชุมในครั้งนี้ มีการหารือถึงความเป็นมาของโครงการนำเรือประมงนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน และการจัดทำปะการังเทียมพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองการเยียวยาตามมาตรการลดจำนวนเรือประมง เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ทั้งนี้ การฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการประมงจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีที่ได้รับผลกระทบของกลุ่มกิจการเรือประมงพาณิชย์ ซึ่งเป็นต้นทางของระบบเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการค้าและการเกษตรของจังหวัดปัตตานี ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจจังหวัดในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กลับสู่ครัวเรือนในภาคชนบท ทั้งนี้มีเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่กว่า 500 ลำ ต้องหยุดประกอบการประมงทำให้เกิดผลกระทบต่อการสร้างงาน สร้างปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจนำไปสู่ปัญหาด้านความมั่นคงเพิ่มขึ้น จึงมีการเสนอแนวทางเพื่อเยียวยาช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคประมงและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องโดยเร่งด่วนรวม 5 ประการ ประกอบด้วย 1. การรับซื้อเรือคืน เพื่อแปลงทรัพย์สินเป็นทุนเปลี่ยนอาชีพประมงและสร้างงานใหม่ 2. ส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมการซ่อมเรือทั้งเรือในประเทศและต่างประเทศ 3. จัดหาแหล่งเงินทุน SOFT LOAN โดยมีเงื่อนไขพิเศษพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. เสริมสร้างอาชีพใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากการเพาะเลี้ยงในพื้นที่อ่าวปัตตานี และ5. ฟื้นฟูการประมงพาณิชย์ด้านแรงงานโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการดำเนินการปลีกย่อยต่าง ๆ
 
ข่าว / มะซัมรี สะนิ
ภาพ / สุฮัยมี มามะ
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.