Select Page

ผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม แสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันนี้ (5 ธันวาคม 2566) ที่ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีฯ คณะรัฐมนตรี ฯ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้แทนส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

และในโอกาสเดียวกันนี้ ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ร่วมประกอบพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 89 รูป โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ฯ

ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พระองค์ ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566

 5 total views,  5 views today

ผู้ช่วยเลขาฯ ศอ.บต. ร่วมงานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ปลูกจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันนี้ (4 ธ.ค.66) ที่ บริเวณสำนักงานหอการค้าจังหวัดยะลา หอการค้าจังหวัดยะลา ร่วมกับ YEC ประธานชมรมนิด้าศูนย์ภาคใต้ยะลา ประธานชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดยะลา จัดงานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา พี่น้องประชาชน ที่อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทย และพี่น้องในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โดยภายในงานมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนายแพทย์สมหมาย บุญ เกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรด้วยทศพิธราชธรรม พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อดับทุกข์ร้อนแก่ปวงพสกนิกรและก่อให้เกิดคุณอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ พระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นในพระราชหฤทัยประจักษ์แจ้งและประทับอยู่ในใจปวงประชา นับเป็นบุญของปวงข้าพระพุทธเจ้าที่ได้มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

ทั้งนี้ภายในงานผู้สำเร็จการฝึกอบรมของโรงเรียนพระดาบส จังหวัดยะลา และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยังเป็นจิตอาสาในการทำความดีคืนสู่สังคม ร่วมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องวันละ 70 คัน ช่วงเช้า 30 คัน ช่วงบ่าย 40 คัน ตลอดจนมีการแจกข้าวกล่องให้แก่พี่น้องประชาชนวันละ 1,000 กล่อง อีกทั้งในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 จะมีการปลูกต้นไม้ต้นแรก เป็นต้นราชพฤกษ์ ณ ตลาดคลองทรายใน ถนน 418 เวลา 09.09 น. ต่อไปด้วย

 19 total views,  7 views today

ศอ.บต. ยกทีมเยี่ยม ครอบครัวจนท.อส. ระบุ ภาครัฐไม่ทิ้ง พร้อมผนึกกำลังทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

วันนี้ (4 ธันวาคม 2566) พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายแพทย์สมหมาย บุญ เกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เยียวยา ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รอพี อูมา อายุ 39 ปี ที่ถูกคนร้ายลอบยิงจนเสียชีวิต ในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในโอกาสจัดงานครบรอบ 7 วัน ณ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

โดยในการนี้ได้มอบข้าวสารในนาม ศอ.บต. พร้อมพูดคุยให้กำลังใจภรรยากับลูกทั้ง 3 คน ของผู้เสียชีวิตและแนวทางการช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาลว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะสิทธิ์ของการได้รับการเยียวยาที่จะต้องได้รับให้ครบถ้วนตามระเบียบ ซึ่งทาง ศอ.บต. พร้อมสนับสนุนส่งเสริมบูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยให้จังหวัดเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนงานทุกมิติเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้น

 25 total views,  5 views today

ผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 จ.ยะลา

วันนี้ ( 2 ธันวาคม 2566) เวลา 08.30 น. พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้มอบหมายให้ นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี ผช.เลขาธิการ ศอ.บต.(กระทรวงแรงงาน) ร่วมเป็นเกียรติงานในพิธีเปิด การจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สำหรับการจัดการในครั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษาฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบวิชาชีพในอนาคต และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา และเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชนอีกด้วย

 46 total views,  3 views today

ม.หาดใหญ่ ชวนสัมผัสการแสดงจากภูมิปัญญาผ้าบาติกจากกลุ่ม OTOP จ.สงขลา ยกระดับผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ตลาดสากล

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบหมายให้ นางเปรมวดี สันหนู ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงพาณิชย์) ร่วมในงานจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานผ้าบาติกกลุ่ม OTOP จังหวัดสงขลา โดยคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงาน การวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อดำเนินการจัดโครงการภายใต้ “การจัดการความรู้กระบวนการผลิตลวดลายผ้าบาติกของกลุ่มหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2566” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อจัดการความรู้กระบวนการผลิตลวดลายผ้าบาติก และถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตลวดลายผ้าบาติกของกลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และเป็นการผลิตจากภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น ศิลปะสิ่งทอที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ “ผ้าบาติก” อันสะท้อนถึงสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะของมนุษยชาติในการถ่ายทอดความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมลงบนผืนผ้าได้อย่างมีอัตลักษณ์ ทุกลวดลายและสีสันล้วนเปี่ยมไปด้วยที่มาทางประวัติศาสตร์และความหมายและอันลึกซึ้ง จึงควรค่าแก่การสนับสนุนและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล

 38 total views,  2 views today

ศอ.บต. เปิดเวที จัด Business Matching นักธุรกิจไทย-มาเลย์-สิงคโปร์ ขยายโอกาสการค้า-ลงทุน สินค้าบริการฮาลาลชายแดนใต้ ด้าน “สมศักดิ์” เผย พบรองนายกมาเลย์ พร้อมลงทุนในชายแดนใต้ สอดรับ พัฒนาเมืองคู่แฝด ไทย-มาเลย์

วันนี้ (1 ธันวาคม 2566) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการไทย ในพื้นที่ จชต. ได้จัดแสดงสินค้า พร้อมจับคู่ธุรกิจ Business Matching คู่ค้าจากประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ในมหกรรมเชื่อมสัมพันธ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาระหว่างประเทศ คาบสมุทรมลายูภาคใต้ฯ ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ร่วมปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางการพัฒนา จชต.”

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางการพัฒนาว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการตอบสนองผู้ประกอบการ ในการ matching นักธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งมีหลายผู้ประกอบสามารถปิดดิวได้สำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น ไทย-มาเลเซีย ไทย-สิงคโปร์ หรือ ธุรกิจไทยกับไทย โดยความสำเร็จในวันนี้มาจากความเชื่อมั่นจากการเจรจา พบปะของนายกรัฐมนตรีของไทยและมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ผมและคณะได้เดินทางไปกัวลาลัมเปอร์ เพื่อพบรองนายกรัฐมนตรี 2 ท่าน และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 4 กระทรวงของประเทศมาเลเซีย พบว่า มาเลเซียสนใจร่วมลงทุนกับไทยและนักธุรกิจชายแดนใต้ และสนใจในการนำสินค้าไทยไป packaging ใหม่ เพื่อประทับตราฮาลาลมาเลเซีย เพราะเป็นประเทศที่ได้รับตราฮาลาลถูกต้องตามหลักศาสนา มาก่อนประเทศไทย เราจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามเครื่องหมายฮาลาลของมาเลเซียไปก่อน อย่างไรก็ตาม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศจัดตั้งกองฮาลาลขึ้นแล้ว เพื่อดำเนินการฮาลาลของไทยให้เป็นที่ยอมรับ

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ในส่วนการพัฒนาเมืองชายแดน ที่ ศอ.บต. เสนอผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เพื่อจัดทำเมืองคู่ขนาน ไทย-มาเลเซียนั้น พบว่า สอดคล้องกับแนวคิดของประเทศมาเลเซียที่จะยกระดับการพัฒนาชายแดนของทั้งสองประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน การค้าชายแดน ลดขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเฉพาะของทั้ง 2 ประเทศ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียมีความกระตือรือร้นในการส่งเสริมเมืองคู่แฝดเป็นอย่างมาก

ด้าน พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการจัดมหกรรมเชื่อมสัมพันธ์ฯ ครั้งนี้ว่า จัดขึ้นเพื่อเปิดตลาดสินค้าบริการฮาลาลของ จชต. ให้สามารถกระจายสินค้าได้ทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา ระหว่างคาบสมุทรมลายูภาคใต้ อนุภูมิภาคไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ พร้อมสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล จชต. แนวทางยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของรัฐบาล

ทั้งนี้ได้รับผลตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วม Matching และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานครั้งนี้จะสามารถสานต่อความร่วมมือทางธุรกิจ สร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ จชต. และประเทศ

 100 total views,  3 views today