logo_spinning 1. นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. ชื่นชมช่วงสงกรานต์ปีนี้นายอำเภอปะนาเระ จ.ปัตตานี อำเภอแว้ง จ.นราธิวาส และอำเภอธารโต จ.ยะลา จัดโครงการฝากพ่อแม่ไว้กับนายอำเภอ สามารถคลายกังวลสำหรับลูกหลานที่ทำงานห่างไกลได้มั่นใจ อุ่นใจ ทางราชการดูแลพิเศษ เล็งขยายผลไปในหลายอำเภอ logo_spinning 2. นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เผยเทศกาลฮัจย์ปีนี้ ได้จัดเตรียมกลุ่มลูกเสืออาสาฮัจย์ จำนวน100 คน คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญ ณ สนามบินหาดใหญ่และนราธิวาส logo_spinning 3. ศอ.บต.เรียกชาวบ้านพูดคุยหารือ หวังนำร่องพื้นที่ริมทางบนถนนสาย 418 ให้ชาวบ้านได้ปลูกพืชพันธุ์ทางการเกษตร ปรับภูมิทัศน์พื้นที่รกร้างให้มีความสวยงามสำหรับผู้คนที่สัญจร ผ่านโครงการบูรณาการเกษตรก้าวหน้าริมทางหลวง หรือ โครงการ Smart Farm logo_spinning 4. นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมกับผวจ.3 จชต.และมูลนิธิปิดทองหลังพระ ร่วมวางแผนเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนลองกองสูงกว่าทุกปี เห็นตรงกันว่าลองกองน้ำหนักช่อเกิน 3 ขีด มีคนรับซื้อแน่นอนในราคาเกิน 20 บาท จึงเน้นให้ใส่ใจเร่งตัดแต่งช่อดอก logo_spinning 5. นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต.เผยการคาดการณ์ผลผลิตลองกองปีนี้ 27,000 ตัน น้อยกว่าปีแล้ว 20% ยันลองกองได้เกรดน้ำหนักช่อเกิน3ขีดขายได้แน่และราคาจะสูงกว่าทุกปี logo_spinning 6. นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต.เผยได้วางแผนเพิ่มรายได้ชาวสวนลองกองใช้บัณฑิตอาสาประจำหมู่บ้านออกติดตามเร่งรัดให้ชาวสวนใส่ใจตัดแต่งช่อลองกองเพื่อได้ลองกองที่มีคุณภาพ logo_spinning
  1. ข่าวทุนการศึกษา
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. จัดซื้อจัดจ้าง

 

รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" |

ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

 

 

รู้จัก GovChannel ใน 3 นาที |

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการสำหรับประชาชน เชื่อมโยงภาครัฐให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น

 

ดำเนินรายการโดย นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. นำเสนอสารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน...

Category: รายการเลขาธิการ ศอ.บต. รายงานประชาชน
Views: 2

ดำเนินรายการโดย : นายสุชาติ ศิริประภากร ผู้ร่วมรายการ : พระอารัติ สุวรรณ เจ้าอาวาสวัดหลัก 5 อ.เมือง จ.ยะลา,...

Category: รายการสถานีคลายทุกข์
Views: 1

ดำเนินรายการโดย นายสัมพันธ์ มูซอดี นางรอฮานา มือริงงิง ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 25/4/2559 เวลา 10.30 – 11.00 น....

Category: รายการ BERITA SBPAC
Views: 1

รายการเจาะประเด็นการศึกษา EP19.โครงการปฐมนิเทศและเซ็นสัญญา ทุน CP ALL ดำเนินรายการโดย นายอาฮามัดรอดี บินเจ๊ะฮะ...

Category: รายการเจาะประเด็นการศึกษา
Views: 3

รายการสลาตันกีตอ ดำเนินรายการโดย นางรอฮานา มือริงงิงตอน ตอน ตำนานบางปู สืบรู้โกงกาง กระยางงามถื่น ดินแดนอนุรักษ์...

Category: รายการสลาตันกีตอ
Views: 2

รายการสลาตัน กีตอ ดำเนินรายการโดย คุณรอฮานา มือรีงิง ออกอากาศวันอังคาร 19/4/59 เวลา 10.00 – 10.30 น. ตอน...

Category: รายการสลาตันกีตอ
Views: 5

ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.00-10.30 น. 21/4/59 ตอน...

Category: รายการสลามัต สลาตัน
Views: 3

ดำเนินรายการโดย นางยามีล๊ะ อาแด ผู้ร่วมรายการ นายสมผัส นวลแก้ว ครอบครัวญาติธรรม สารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน กีตอกาเซะ...

Category: รายการครอบครัวคุณธรรม ศอ.บต.
Views: 7

ดำเนินรายการโดย นายอาฮามัดรอดี บินเจ๊ะฮะ ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 10.30 - 11.00 น. 12/4/59 สารคดีใต้ร่มพระบารมี...

Category: รายการเจาะประเด็นการศึกษา
Views: 23

Sample banner

Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
เลขาฯ รายงานประชาชน
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ศอ.บต.
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
ประกาศคำสั่ง ศอ.บต.
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner

 

ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ศอ.บต. อย่างไร